Thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm 

Năm 2020, tình hình an ninh trật tự xã hội, các tranh chấp phát sinh trên địa bàn ngày càng nhiều và tính chất phức tạp của vụ việc ngày càng cao, đặc biệt là tình hình vi phạm, tội phạm luôn có chiều hướng gia tăng, ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng nhiệm vụ. Trước tình hình trên, được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, Hội đồng nhân dân và Ngành cấp trên; công tác phối hợp chặt chẽ với các ngành hữu quan, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể, cùng sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị nên việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND tỉnh Đồng Tháp đạt được nhiều hiệu quả thiết thực. Hầu hết, các chỉ tiêu nghiệp vụ mà Nghị quyết của Quốc hội, Ngành cũng như Kế hoạch công tác năm của đơn vị đề ra đều vượt cả về số lượng cũng như chất lượng.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Hồng phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập ngành KSND.

Trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp ở lĩnh vực hình sự, ngay từ đầu năm, VKSND tỉnh đã chủ động phối hợp xây dựng kế hoạch, mời Ủy ban MTTQ cùng cấp tiến hành 90 lượt kiểm tra liên ngành trong công tác tiếp nhận, chuyển nguồn tin về tội phạm tại Công an cấp xã, nhằm kịp thời chấn chỉnh những vi phạm và hướng dẫn thực hiện đúng quy định của pháp luật; Đã phát hiện, ban hành 1.449 yêu cầu kiểm tra xác minh, giải quyết tố giác tin báo (đạt tỉ lệ 101,1%); tiến hành 17 lượt trực tiếp kiểm sát công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm tại Cơ quan điều tra Công an huyện, (tăng 1 cuộc so với cùng kỳ, vượt chỉ tiêu 21,4%). Do đó, tình hình tiếp nhận, giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp có nhiều chuyển biến tích cực, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. 

Thực hành quyền công tố, kiểm sát thụ lý 1.535/1.535 nguồn tin về tội phạm (tăng 69 nguồn tin so với cùng kỳ), bảo đảm 100% trường hợp thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được kiểm sát chặt chẽ. Tỉ lệ giải quyết nguồn tin về tội phạm đúng hạn 1.433/1.433 tố giác, tin báo về tội phạm (đạt tỉ lệ 100%). Qua kiểm sát, đã ban hành 28 kiến nghị tổng hợp đối với Cơ quan điều tra yêu cầu khắc phục vi phạm trong quá trình thụ lý, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm (vượt chỉ tiêu 100%); 100% kiến nghị được chấp nhận và tiếp thu thực hiện. Ban hành 4 thông báo rút kinh nghiệm trong công tác này.

Viện kiểm sát hai cấp đã thực hiện nhiều biện pháp tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nêu trong Nghị quyết số 96 của Quốc hội; Đã kiểm sát chặt chẽ các hoạt động điều tra, bảo đảm các quyết định phê chuẩn áp dụng các biện pháp ngăn chặn đúng quy định của pháp luật. Trong kỳ, tổng số bắt, tạm giữ về hình sự 559 người (tăng 85 người so với cùng kỳ); cơ quan chức năng đã giải quyết 552 trường hợp, (đạt 98,7%); trong đó, chuyển xử lý hình sự 550 trường hợp (tăng 85 người so với cùng kỳ, vượt chỉ tiêu 2,6%). Thông qua công tác này, đã góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo VKSND tỉnh Đồng Tháp ký kết Quy chế phối hợp trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự với Công an tỉnh. 

Thực hiện kiểm sát 100% vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố, đã thực hành quyền công tố, kiểm sát thụ lý điều tra 1.179 vụ/1.621 bị can (tăng 98 vụ/127 bị can). Cơ quan điều tra đã kết thúc điều tra, xử lý 1.002 vụ/1.374 bị can. Không phát sinh quá hạn điều tra. Chủ động phối hợp chặt chẽ, ngay từ đầu với Cơ quan điều tra và các đơn vị liên quan đã ban hành 1.196 yêu cầu điều tra vụ án (chiếm tỉ lệ 101,4% số vụ án mới khởi tố, tăng 1,4% so với cùng kỳ); trực tiếp và tham gia hỏi cung 797 bị can; rà soát các vụ án, bị can tạm đình chỉ điều tra, bảo đảm vụ án, bị can đều được phục hồi khi đủ căn cứ; kịp thời truy tố và xét xử những vụ án dư luận xã hội quan tâm, nhất là tội phạm về ma túy, hoạt động theo kiểu băng, nhóm, tội phạm hoạt động tín dụng đen và tội phạm xâm hại phụ nữ và trẻ em; phối hợp xác định 66 vụ án trọng điểm (đạt tỉ lệ 6,3%, vượt chỉ tiêu của Ngành) đưa ra điều tra, truy tố và xét xử nhanh phục vụ tình hình chính trị địa phương.

Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Đồng Tháp đã đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng các hoạt động xét hỏi, tranh tụng của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự, bảo đảm hoạt động tranh tụng có chất lượng, đối đáp thuyết phục các ý kiến, làm rõ tình tiết của vụ án, xác định các nội dung liên quan để định hướng tranh luận, làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo. Tập trung chỉ đạo, thực hiện những biện pháp thiết thực để chủ động và phát hiện kịp thời, đầy đủ những vi phạm pháp luật trong các bản án, quyết định về hình sự nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị phúc thẩm, nhất là kháng nghị phúc thẩm ngang cấp. Chủ động phối hợp với Tòa án tổ chức 124 phiên hình sự rút kinh nghiệm (tăng 24 phiên so với cùng kỳ, vượt chỉ tiêu 34,7%),10 phiên tòa xét xử lưu động và lãnh đạo trực tiếp thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự 106 vụ (vượt chỉ tiêu 49,3%). Tiếp tục triển khai thực hiện việc “Số hóa hồ sơ vụ án” và công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa để bảo đảm sự thuyết phục trong quá trình xét hỏi và tranh tụng. 

Viện kiểm sát hai cấp thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử theo thủ tục sơ thẩm 901 vụ/1.415 bị cáo (tăng 67 vụ/91 bị cáo so với cùng kỳ), Tòa án đã xét xử 705 vụ/1.073 bị cáo (đạt tỉ lệ 78,3%). Thụ lý theo thủ tục phúc thẩm 471 vụ/658 bị cáo (tăng 111 vụ/147 bị cáo so với cùng kỳ), Tòa án đã xét xử 184 vụ/270 bị cáo (đạt tỉ lệ 39,3%). Kiểm sát 889 biên bản phiên tòa/889 phiên tòa (đạt tỉ lệ 100%), kiểm sát 100% bản án, quyết định sơ thẩm, phúc thẩm. Không phát sinh trường hợp Toà xét xử tuyên bị cáo không phạm tội; không xảy ra trường hợp oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Thông qua thực hiện nhiệm vụ, đã ban hành 19 kháng nghị phúc thẩm (tăng 1 kháng nghị so với cùng kỳ) trong đó: số kháng nghị của Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp là 11 kháng nghị (chiếm 58,8%), số kháng nghị của Viện kiểm sát cùng cấp là 8 kháng nghị (chiếm 41,1%). Tòa án xét xử 17 vụ, chấp nhận kháng nghị 14 vụ/17 vụ (đạt tỉ lệ 82,3%); Tòa án xét xử 40 bị cáo, chấp nhận kháng nghị 36/40 bị cáo (đạt tỉ lệ 90%, vượt 20% chỉ tiêu Quốc hội đề ra). Qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử hình sự phát hiện một số vi phạm, đã ban hành 20 kiến nghị tổng hợp yêu cầu Tòa án khắc phục vi phạm trong hoạt động xét xử (vượt chỉ tiêu 53,8%). Ban hành 8 thông báo rút kinh nghiệm trong công tác này (vượt chỉ tiêu 100%); không xảy ra trường hợp oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

leftcenterrightdel
VKSND tỉnh Đồng Tháp tổ chức cuộc thi “Nét đẹp Kiểm sát đất Sen hồng 2020”. 

Những giải pháp, kinh nghiệm để vượt chỉ tiêu công tác

Để các chỉ tiêu nghiệp vụ mà Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch công tác năm đề ra, được thực hiện và đạt được kết quả vượt trội so với cùng kỳ và đúng tiến độ đề ra, VKSND tỉnh Đồng Tháp đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: Chủ động bám sát Chỉ thị của VKSND tối cao về nhiệm vụ công tác năm, Nghị quyết của Quốc hội, văn bản hướng dẫn của cấp trên, việc xây dựng kế hoạch công tác năm của ngành Kiểm sát Đồng Tháp chi tiết, cụ thể, sát tình hình thực tế. Tổ chức triển khai các kế hoạch kịp thời, thường xuyên kiểm tra theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc tồn đọng. Kiểm điểm đánh giá những việc làm được, chưa làm được để rút kinh nghiệm. Phân công nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý cụ thể, khoa học, phân công nhiệm vụ cán bộ, Kiểm sát viên phù hợp năng lực, sở trường. Luôn nêu cao tinh thần đoàn kết xây dựng nội bộ. Gắn việc phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua với hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;... Ghi nhận kết quả của việc thực hiện những phong trào nêu trên của VKSND tỉnh Đồng Tháp, VKSND tối cao đã tặng Bằng khen cho 14 tập thể và 79 cá nhân; Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 1 cá nhân.

Với những kết quả cao trong công tác, VKSND tỉnh Đồng Tháp đã đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc (2017; 2018); Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019; Bằng khen của Viện trưởng VKSND tối cao năm 2019; Cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2020.

Với những thành tích đạt được trong năm 2020, VKSND tỉnh Đồng Tháp đã trình VKSND tối cao xem xét, đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận, xét tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” năm 2020 cho tập thể đơn vị.

T. Định- H.Anh - N.Phong