Theo Tờ trình, xét đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Kiểm sát nhân dân, Viện trưởng VKSND tối cao kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 22 tập thể của ngành Kiểm sát nhân dân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022 theo quy định tại Điều 25 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003, được sửa đổi, bổ sung năm 2005 và năm 2013, Điều 11 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

Danh sách 22 tập thể của ngành Kiểm sát nhân dân đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, tặng Cờ thi đua gồm: Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế, VKSND tối cao; Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ, VKSND tối cao.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng các tập thể tại Hội nghị triển khai công tác của ngành Kiểm sát năm 2022. (Ảnh minh hoạ)

Vụ Kiểm việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, VKSND tối cao; Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, VKSND tối cao; Vụ Tổ chức cán bộ, VKSND tối cao; Văn phòng VKSND tối cao.

Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại Thành phố Hồ Chí Minh; Báo Bảo vệ pháp luật; VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; VKSND Thành phố Hà Nội; VKSND Thành phố Hồ Chí Minh; VKSND tỉnh Quảng Ninh; VKSND tỉnh Thái Nguyên.

VKSND tỉnh Bắc Ninh; VKSND tỉnh Vĩnh Phúc; VKSND tỉnh Thanh Hóa; VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế; VKSND tỉnh Đắk Lắk; VKSND tỉnh Bình Định; VKSND tỉnh Bình Phước; VKSND tỉnh Vĩnh Long; VKSND tỉnh Hậu Giang.

P.V