Thực hiện Kế hoạch số 01-KH/BCĐ ngày 24/8/2021, mới đây Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Bình Định đã làm việc với VKSND tỉnh Bình Định để nắm tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm sát việc giải quyết vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và kiểm sát việc thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.

Tại buổi làm việc, có đồng chí Trần Cang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính tỉnh Bình Định; đồng chí Trần Văn Sang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định cùng lãnh đạo các phòng thuộc Ban Nội chính tỉnh và các đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh Bình Định.

leftcenterrightdel
Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Bình Định làm việc với VKSND tỉnh Bình Định. 

Tại buổi làm việc, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Bình Định đã nghe báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm sát việc giải quyết vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và kiểm sát việc thi hành án dân sự, thi hành án hành chính. VKSND Bình Định cũng chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị trong lĩnh vực công tác nói trên. Đồng thời, nêu ra những phương pháp hay, kinh nghiệm thực tiễn được áp dụng mang lại hiệu quả thiết thực để toàn Ngành hoàn thành khâu công tác đột phá hàng năm và nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết vụ, việc dân sự, vụ án hành chính và kiểm sát việc thi hành án dân sự, thi hành án hành chính.

Theo đó, trong gần 2 năm qua, VKSND 2 cấp Bình Định đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy; duy trì quan hệ với Ủy ban MTTQ Việt Nam, chính quyền địa phương, các Cơ quan tư pháp; cùng với các ngành tư pháp tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo xử lý những vụ án phức tạp, dư luận quan tâm. Thường xuyên phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban pháp chế HĐND tham gia kiểm sát trực tiếp các khâu công tác; phối hợp với UBND các cấp trong công tác THADS và giải quyết các vụ, việc; thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế phối hợp cho phù hợp với pháp luật hiện hành; tham gia các Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy về cải cách tư pháp.

Lãnh đạo VKSND 2 cấp Bình Định xác định vụ việc dân sự, vụ án hành chính và thi hành án dân sự, hành chính là loại việc rất phức tạp, liên quan sâu rộng đến nhiều lĩnh vực nên đã tăng cường biên chế cho các đơn vị nghiệp vụ chuyên môn giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, thi hành án dân sự, thi hành án hành chính và ưu tiên về nguồn lực, cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ khâu công tác này.

Ngành KSND tỉnh Bình Định chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 19/4/2016 về việc triển khai thi hành các đạo luật liên quan đến lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Định; tổ chức các cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” bằng hình thức gameshow tìm hiểu Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng dân sự; tổ chức cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” tìm hiểu Luật thi hành án hình sự, Luật Thi hành án dân sự, Luật Tổ chức VKSND và các văn bản liên quan trong ngành KSND tỉnh Bình Định.

Tổ chức các cuộc thi viết bài phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa dân sự, hành chính …; phối hợp UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội thảo bằng hình thức trực tuyến với chuyên đề “Trao đổi, rút kinh nghiệm qua giải quyết các vụ án dân sự, hành chính liên quan đến quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Định trong 5 năm (2015-2019)”. Tổ chức nhiều hội nghị tập huấn liên quan đến công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính và thi hành án dân sự, thi hành án hành chính...Thực hiện tốt công tác kiểm sát bản án, quyết định của Tòa, qua đó kịp thời phát hiện các vi phạm để thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị, trong đó, chú trọng đến công tác kiến nghị phòng ngừa…

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện pháp luật; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo trong ngành KSND tỉnh đối với hoạt động kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong giải quyết, thi hành án các vụ, việc dân sự, hành chính được chú trọng kịp thời, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, của Ngành, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Cang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính tỉnh Bình Định phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Bình Định đánh giá ngành KSND tỉnh Bình Định đã có những biện pháp chỉ đạo, sâu sát, gắn nhiệm vụ chính trị với nhiệm vụ chuyên môn của Ngành để phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương đáp ứng yêu cầu theo tinh thần cải cách tư pháp. Bên cạnh đó, ngành KSND tỉnh cần tập trung một số nhiệm vụ như: Đẩy mạnh việc tự học, tự nghiên cứu, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo điều kiện cho cán bộ, KSV bồi dưỡng thêm các kiến thức trên nhiều lĩnh vực khác nhau như ngân hàng, tài chính, kế toán…nhằm có cơ sở vận dụng, giải quyết triệt để vụ án; tăng cường mối quan hệ phối hợp với ngành Tòa án và các cơ quan có liên quan để có sự tham mưu cho Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành đối với việc giải quyết các vụ án, việc thi hành án phức tạp; quan tâm, phối hợp với Tòa án để có phương án tháo gỡ các khó khăn trong việc giải quyết án tồn, án quá hạn kéo dài.

Tố Phong - Xuân Nha