VKSND tối cao (Vụ 8) vừa có văn bản số 470/VKSTC-V8 gửi VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc báo cáo kết quả công tác kiểm sát việc hoãn, tạm đình chỉ thi hành án phạt tù.

Theo đó, việc ban hành văn bản nhằm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành KSND năm 2020; Kế hoạch số 01/KH-VKSTC ngày 20/12/2017 về công tác trọng tâm của VKSND tối cao; Hướng dẫn số 05/HD-VKSTC ngày 3/1/2020 của Vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (Vụ 8), VKSND tối cao.

Để kiểm sát việc thi hành quyết định hoãn thi hành án phạt tù, tạm đình chỉ thi hành án phạt tù đảm bảo đúng quy định của pháp luật, VKSND tối cao (Vụ 8) yêu cầu VKSND các địa phương tăng cường công tác kiểm sát, đồng thời báo cáo theo các nội dung đã được xác định.

leftcenterrightdel
VKS kiểm danh, kiểm diện các đối tượng bị tạm giữ, tạm giam. (Ảnh: VKS quang bình, Hà Giang). 

Cụ thể, Viện kiểm sát phối hợp với cơ quan thi hành án hình sự, Tòa án rà soát các trường hợp hoãn, tạm đình chỉ thi hành án phạt tù còn tính đến ngày 30/11/2019 và số phát sinh từ 1/12/2019 đến thời điểm báo cáo.

Các địa phương quản lý chặt chẽ và hàng tháng báo cáo kết quả công tác kiểm sát hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù tại địa phương; những khó khăn vướng mắc trong quá trình kiểm sát; báo cáo rõ những trường hợp đề nghị và quyết định cho người chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Việc phát hiện, kiến nghị hoặc kháng nghị yêu cầu hủy các quyết định hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù trái quy định của pháp luật (nêu rõ những vi phạm điển hình về các trường hợp hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù không đủ điều kiện nhưng vẫn được TAND các cấp quyết định cho hoãn, tạm đình chỉ do bệnh nặng, lao động duy nhất...).

Kiểm sát việc quản lý người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù ở địa phương nơi bị án về sinh sống và cư trú; người được hoãn, tạm đình chỉ, vi phạm pháp luật hoặc bỏ trốn chưa được phát hiện và xử lý của các cơ quan có trách nhiệm trong việc quản lý, giám sát các bị án về địa phương nơi cư trú.

P.V