Thông qua công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thụ lý, giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại,… của TAND huyện Chư Pưh trong năm 2019, VKSND huyện Chư Pưh (Gia Lai) phát hiện còn một số tồn tại, vi phạm cần kiến nghị để khắc phục. Cụ thể như:  

Có 39 vụ án vi phạm về thời hạn chuẩn bị xét xử theo khoản 1 Điều 203 BLTTDS, trong đó có những vụ vi phạm về thời hạn chuẩn bị xét xử ít nhất là 1 tháng 19 ngày và nhiều nhất là 70 tháng. Điển hình như: Vụ án thụ lý số 18 ngày 2/3/2010 về tranh chấp quyền sử dụng đất và trả lại tài sản, giữa nguyên đơn: Nguyễn Tấn Minh và Hà Thị Tâm với bị đơn: Đinh Văn Phương và Lê Thị Thu Vân (quá hạn 70 tháng); Vụ án thụ lý số 02 ngày 13/01/2014 về tranh chấp hợp đồng dân sự vay tài sản giữa nguyên đơn: Đinh Chỉ Tiến, Phạm Thị Thu Hường; bị đơn: Nguyễn Văn Thành và Lê Thị Mộng Tuyền (quá hạn 65 tháng)…

Có 18 thông báo thụ lý vụ án, TAND huyện Chư Pưh gửi đến VKS chậm ít nhất là 4 ngày và nhiều nhất là 70 ngày. Điển hình như: Thông báo thụ lý vụ án số 06/2019/TB-TLVA ngày 11/2/2019, ngày 25/4/2019 Tòa án mới gửi VKS (quá hạn 2 tháng 10 ngày); Thông báo thụ lý vụ án số 40/2019/TB-TLVA ngày 6/6/2019, ngày 10/7/2019, Tòa án mới gửi VKS (quá hạn 29 ngày).  

Việc gửi chậm các thông báo thụ lý vụ án nói trên là vi phạm thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 196 Bộ luật TTDS.

Có 20 bản án, quyết định của TAND huyện Chư Pưh đã gửi đến VKS chậm ít nhất là 2 ngày và nhiều nhất là hơn 2 năm 6 tháng. Điển hình như: Quyết định công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự số 24/2017/QĐST-HNGĐ ngày 17/4/2017, ngày 22/11/2019, Tòa mới gửi VKS (quá hạn 2 năm 6 tháng 29 ngày); vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 269, khoản 1 Điều 212, khoản 3 Điều 217 BLTTDS.

Để bảo đảm việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất theo quy định của pháp luật; bảo đảm công tác kiểm sát kịp thời, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự, VKSND huyện Chư Pưh đã ban hành Kiến nghị số 01/KN-VKS-DS ngày 12/1/2020 đến Chánh án TAND huyện Chư Pưh chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục.                

Trịnh Thị Xây