Theo đó, trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành bên cạnh việc thực hiện kết luận của Viện trưởng VKSND tối cao tại Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2020, Viện trưởng Viện kiểm sát (VKS) cấp tỉnh, cấp huyện trực tiếp phụ trách công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự; tiếp tục triển khai các biện pháp để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-VKSTC ngày 22/3/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự. Các VKS tỉnh được lựa chọn thí điểm tích cực, chủ động triển khai thực hiện và báo cáo kết quả việc thực hiện Kế hoạch số 159/KH-VKSTC ngày 17/9/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Thí điểm đào tạo, bố trí cán bộ và tăng cường chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, các vụ án hành chính tại một số VKSND cấp tỉnh”.

Phân công Kiểm sát viên tham gia 100% phiên tòa, phiên họp theo quy định tại Điều 21 Bộ luật Tố tụng dân sự. Đối với những vụ, việc phức tạp phải phân công Kiểm sát viên có kinh nghiệm giải quyết và Kiểm sát viên dự khuyết tham gia.

leftcenterrightdel
Một phiên toà giải quyết vụ án dân sự. (Ảnh minh hoạ). 

Việc bố trí Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, công chức khâu công tác này bảo đảm đủ về số lượng và chất lượng, có tính kế thừa và ổn định. Chú trọng công tác tự đào tạo tại đơn vị. Viện trưởng VKSND các cấp cần phân công Kiểm sát viên có kinh nghiệm, chuyên sâu về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự hướng dẫn trực tiếp các công chức mới được tuyển dụng. Lãnh đạo Viện thường xuyên tổ chức các buổi trao đổi, học tập rút kinh nghiệm qua các vụ việc dân sự cụ thể.

Bên cạnh đó, VKS phải kiểm sát 100% bản án, quyết định giải quyết vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình của Tòa án. Triển khai thực hiện “Quy trình, kỹ năng kiểm sát bản án, quyết định giải quyết vụ án dân sự của Tòa án”; Kiểm sát chặt chẽ 100% các bản án, quyết định của Tòa án, lập phiếu kiểm sát bản án, quyết định giải quyết của Tòa án. Nhận diện vi phạm pháp luật, thiếu sót tại các bản án, quyết định giải quyết vụ việc dân sự, tổng hợp và báo cáo VKSND tối cao (Vụ 9) định kỳ hàng quý.

Cùng với đó, VKS cần thực hiện thẩm quyền kháng nghị ngang cấp theo thủ tục phúc thẩm, nhằm giảm tỷ lệ bản án, quyết định của Tòa án bị Tòa án cấp trên hủy, sửa có trách nhiệm của VKS, đồng thời nâng tỷ lệ kháng nghị phúc thẩm của VKS ngang cấp. Triển khai thực hiện một số quy định và hướng dẫn về nghiệp vụ gồm “Quy định về hướng dẫn hoạt động của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa dân sự sơ thẩm”; Hướng dẫn số 33/HD-VKSTC ngày 18/10/2019 của VKSND tối cao.

Mặt khác, VKS cần tăng tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đạt và vượt mức chỉ tiêu Quốc hội yêu cầu. Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; chủ động, linh hoạt trong việc đề ra và tổ chức thực hiện các biện pháp nâng cao tỷ lệ, chất lượng giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; không để xảy ra trường hợp đơn đã thụ lý nhưng để hết thời hạn kháng nghị vẫn không được xem xét, giải quyết và đơn tồn đọng do lỗi chủ quan; bảo đảm việc trả lời đơn có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị có trách nhiệm để thực hiện thẩm quyền kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của VKSND tối cao và VKSND cấp cao theo đúng quy định tại Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

VKS các cấp tập trung đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kiến nghị đảm bảo đạt và vượt tỷ lệ kiến nghị được chấp nhận theo Nghị quyết của Quốc hội. Cần chú trọng phát hiện những vi phạm của các cơ quan, tổ chức khác, nhất là các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai, trong đó tập trung vào công tác lập hồ sơ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc lưu trữ... để kiến nghị đối với các cơ quan tổ chức đó thực hiện các biện pháp khắc phục, phòng ngừa vi phạm nhằm bảo đảm sự tuân thủ pháp luật.

Ngoài ra, VKS các cấp cần chủ động phối hợp với Tòa án cùng cấp lựa chọn các vụ án điển hình, phức tạp ở địa phương để tiếp tục tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm. Tăng cường thông báo và tổ chức rút kinh nghiệm, hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp vướng mắc, trả lời thỉnh thị. Đồng thời, căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị mình có thể xác định nội dung đột phá năm 2020 cho phù hợp, đảm bảo đạt và vượt mức chi tiêu quy định tại Nghị quyết số 96/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội.

Đắc Thái (t/h)