Theo Quy chế phối hợp giữa Cục An ninh điều tra, Bộ Công an (A09) và Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh (Vụ 1), VKSND tối cao, trong công tác phối hợp tiếp nhận, theo dõi tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, A09 phân công Văn phòng Cơ quan An ninh điều tra (VP/A09) chủ trì theo dõi, quản lý việc tiếp nhận, phân loại tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Vụ 1 phân công Phòng tham mưu tổng hợp (Phòng 1/Vụ 1) chủ trì theo dõi việc tiếp nhận, phân loại, thụ lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của A09.

Thứ Tư hàng tuần, Phòng 1/Vụ 1 và VP/A09 rà soát việc tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của A09; thứ Tư cuối cùng của tháng, Phòng 1/Vụ 1 và VP/A09 rà soát, thống nhất số liệu để báo cáo lãnh đạo hai đơn vị. Quá trình phối hợp phân loại, thụ lý, rà soát, thống nhất số liệu phải lập biên bản, nêu rõ ý kiến của hai bên.

Hai bên phối hợp chặt chẽ và thống nhất trong việc phân loại nguồn tin để đảm bảo việc đưa vào thụ lý, phân công giải quyết đúng thẩm quyền. Trường hợp không thống nhất trong việc phân loại, thụ lý, Kiểm sát viên, Điều tra viên báo cáo lãnh đạo hai đơn vị.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Vụ 1 - VKSND tối cao và Cục A09 - Bộ Công an ký Quy chế phối hợp công tác giữa hai đơn vị 

Liên quan đến việc phối hợp trong việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, quá trình giải quyết, Điều tra viên trao đổi với Kiểm sát viên những hoạt động kiểm tra, xác minh có sự tham gia của Kiểm sát viên theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; Kiểm sát viên có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ, tài liệu để kịp thời đề ra yêu cầu kiểm tra, xác minh và cùng phối hợp thực hiện.

Những hoạt động không có Kiểm sát viên kiểm sát, Điều tra viên có trách nhiệm trao đổi lại với Kiểm sát viên các tài liệu liên quan đến công tác điều tra, xác minh theo quy định tại Khoản 5 Điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Để đảm bảo thời hạn giải quyết theo đúng quy định, đối với các tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố giải quyết trong thời hạn 20 ngày, chậm nhất 5 ngày trước khi hết thời hạn kiểm tra, xác minh; đối với các tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố phức tạp phải kéo dài, thì chậm nhất 10 ngày trước khi kết thúc, Điều tra viên và Kiểm sát viên thụ lý phối hợp đánh giá tài liệu, chứng cứ, đề xuất hướng giải quyết. Sau đó, Điều tra viên, Kiểm sát viên báo cáo lãnh đạo A09, Vụ 1; A09 có văn bản trao đổi với Vụ 1 về quan điểm giải quyết trước khi có quyết định chính thức.

Trường hợp lãnh đạo hai đơn vị không thống nhất quan điểm giải quyết thì báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao và Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an để xin ý kiến chỉ đạo.

Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi ra Quyết định tạm đình chỉ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và Quyết định không khởi tố vụ án hình sự, A09 phải gửi quyết định, thông báo kết quả giải quyết kèm theo hồ sơ đến Vụ 1 để kiểm sát theo quy định của pháp luật. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, Vụ 1 phải có văn bản thể hiện quan điểm đồng ý hoặc không đồng ý về kết quả giải quyết.

Đối với các tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tạm đình chỉ giải quyết, hàng quý Phòng 1/Vụ 1 và VP/A09 tiến hành rà soát, đánh giá và đề xuất hướng giải quyết kịp thời, theo đúng quy định của pháp luật. Thời gian rà soát sẽ do hai bên thống nhất cụ thể theo thực tế công tác.

Hai đơn vị chủ động phối hợp trong việc trao đổi thông tin, số liệu thống kê việc hướng dẫn các Cục nghiệp vụ An ninh thuộc Bộ Công an trong việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm.

P.V