Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết các vụ án hình sự trong tình hình mới, đáp ứng kịp thời yêu cầu cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 về “Một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tư pháp” và Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” của Bộ Chính trị, đảm bảo việc giải quyết vụ án hình sự nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, lãnh đạo ba ngành Viện kiểm sát - Công an - Tòa án tỉnh Quảng Bình thống nhất ban hành hai quy chế: “Quy chế phối hợp trong việc thực hiện quy định của pháp luật về trả hồ sơ để điều tra bổ sung và quy chế tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm”.

Lễ ký kết quy chế phối hợp vừa được VKSND tỉnh Quảng Bình chủ trì tổ chức, dưới sự chứng kiến của đại diện Lãnh đạo ba cơ quan cùng các đồng chí Kiểm sát viên; Điều tra viên và Thẩm phán tham dự.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo 3 ngành ký kết quy chế phối hợp.

Theo đó, Quy chế phối hợp trong việc thực hiện quy định của pháp luật về trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa ba ngành được xây dựng gồm IV chương và 18 điều; Quy chế tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm giữa hai ngành được xây dựng gồm III chương và 11 điều. Quy định chi tiết nội dung phối hợp công tác như: Nêu rõ phạm vi, đối tượng điều chỉnh, mục đích và nguyên tắc phối hợp; quy định về phối hợp trong việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung; cách thức tổ chức và nội dung phối hợp các phiên tòa rút kinh nghiệm, giải quyết những vụ án phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, những vụ án mà hai Ngành có quan điểm khác nhau, vụ án Viện kiểm sát thấy cần trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung; về việc xác định án trọng điểm; về phối hợp trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; về tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, hội nghị rút kinh nghiệm; về hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với Công an, Viện kiểm sát và Tòa án.

Việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Công an, Viện kiểm sát và Tòa án Quảng Bình sẽ là cơ sở để ba ngành tăng cường công tác phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; khắc phục những hạn chế, vướng mắc, nâng cao hiệu quả, đảm bảo việc điều tra truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, nghiêm minh, kịp thời, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, tạo điều kiện để cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ


Bùi Tiến