Theo đó, việc tổ chức thi tuyển nhằm bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp cho Viện kiểm sát các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo quy định của Luật tổ chức VKSND năm 2014.
 
Đồng thời, nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ công chức ngành KSND, nhất là đội ngũ Kiểm sát viên của Viện kiểm sát các cấp. Việc thi tuyển phải bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Viện trưởng VKSND tối cao quản lý thống nhất công tác tổ chức cán bộ trong Ngành.
 
Bảo đảm bình đẳng, khách quan, dân chủ, công khai trong quá trình tổ chức thi tuyển; lựa chọn được người thực sự có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Luật tổ chức VKSND năm 2014 để bổ nhiệm Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp.
 
Nội dung thi phải sát với yêu cầu, phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mỗi chức danh. Việc tổ chức tuyển chọn, thi tuyển được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan và cạnh tranh (có số dư).
 
Trường hợp đơn vị có khó khăn, không đảm bảo về nguồn dự thi thì không nhất thiết thực hiện theo nguyên tắc cạnh tranh. Người dự thi vào ngạch Kiểm sát viên cao hơn phải đang giữ ngạch thấp hơn liền kề.
 
Người trúng tuyển phải có đủ các bài thi của các môn thi theo quy định; có số điểm của mỗi bài thi từ 50 điểm trở lên (chưa nhân hệ số); có tổng điểm thi cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu mỗi ngạch Kiểm sát viên cần bổ sung của đơn vị đăng ký dự thi được phê duyệt.
 
Về số lượng vị trí cần bổ sung Kiểm sát viên, các đơn vị tiến hành rà soát chỉ tiêu, số lượng Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp đã được VKSND tối cao giao còn thiếu tính đến ngày 31/12/2020.
leftcenterrightdel
Các thí sinh làm bài thi tại kỳ thi tuyển Kiểm sát viên. (Ảnh minh họa)  

Cũng theo Kế hoạch, ứng viên đăng ký dự thi tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn gồm: Đối với người dự thi Kiểm sát viên cao cấp: Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm Kiểm sát viên cao cấp theo quy định tại Điều 75 và Khoản 1 Điều 79 Luật tổ chức VKSND 2014 (đã là Kiểm sát viên trung cấp ít nhất 5 năm).

Trường hợp không đủ tiêu chuẩn quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 79 Luật tổ chức VKSND năm 2014 nêu trên mà có thời gian làm công tác pháp luật từ đủ 15 năm trở lên, tính đến ngày 31/12/2020 (Khoản 2 Điều 79 Luật tổ chức VKSND năm 2014) đang giữ ngạch Kiểm sát viên trung cấp, Điều tra viên trung cấp, Kiểm tra viên chính, Chuyên viên chính trở lên được dự thi phải hiện giữ hệ số lượng từ 4,74 trở lên được tham gia dự thi; có bằng tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị hoặc cử nhân chính trị.

Đối với người dự thi Kiểm sát viên trung cấp: Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm Kiểm sát viên trung cấp theo quy định tại Điều 75 và khoản 1 Điều 78 Luật tổ chức VKSND năm 2014 (đã là Kiểm sát viên sơ cấp ít nhất 5 năm).

Trường hợp không đủ tiêu chuẩn quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật tổ chức VKSND năm 2014 nêu trên mà có thời gian làm công tác pháp luật từ đủ 10 năm trở lên, tính đến ngày 31/12/2020 (Khoản 2 Điều 78 Luật tổ chức VKSND năm 2014) và là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Đối với người dự thi Kiểm sát viên sơ cấp: Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn để bổ nhiệm Kiểm sát viên sơ cấp theo quy định tại Điều 75 và Điều 77 Luật tổ chức VKSND năm 2014.

Cùng với đó, những người dự thi Kiểm sát viên các ngạch phải được cơ quan, đơn vị nhận xét, đánh giá quá trình công tác liên tục trong 3 năm trước đó (2017, 2018, 2019) hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trường hợp trong ba năm trước đó có 1 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì phải có ít nhất 1 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên thì được xem xét; được tập thể lãnh đạo và cấp ủy cơ quan, đơn vị nơi ứng viên công tác đồng ý và thống nhất cử ứng viên đăng ký tham gia dự thi tuyển.

Đạt trên 50% số phiếu của Ủy ban kiểm sát thống nhất giới thiệu tham gia dự thi.

Được cấp ủy hoặc chính quyền cơ sở nơi ứng viên cư trú thường xuyên (12 tháng trở lên) nhận xét tốt về việc chấp hành pháp luật của ứng viên và gia đình tại nơi cư trú.

Không trong thời gian đang xem xét hoặc bị thi hành kỷ luật; có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Có đầy đủ hồ sơ, lý lịch cá nhân được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, bảo đảm tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức theo quy định.

Trên cơ sở Kế hoạch này, các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát quân sự trung ương, VKSND cấp cao; VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát, báo cáo VKSND tối cao trước ngày 5/8/2020 về số lượng Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp của cấp tỉnh và Kiểm sát viên trung cấp là Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKSND cấp huyện; Kiểm sát viên sơ cấp của đơn vị cần bổ sung để VKSND tối cao phê duyệt; đồng thời Ủy ban kiểm sát các cấp tuyển chọn và cử người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi và có hồ sơ tại VKSND tối cao trước ngày 20/8/2020.

Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp, thẩm định, lập danh sách người dự thi, báo cáo Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên trước ngày 10/9/2020.

Về hình thức thi: Thi viết 180 phút và thi trắc nghiệm 60 phút hoặc Vấn đáp không quá 30 phút.

Nội dung thi: Kiến thức liên quan đến cơ cấu tổ chức, bộ máy, chức, năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân; chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, của Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp (theo các lĩnh vực của Luật tổ chức VKSND, hình sự, dân sự, hành chính... và các văn bản liên quan đang có hiệu lực thi hành);

Thời gian tổ chức thi: Dự kiến tháng 10/2020, chia làm 2 đợt: Đợt 1: Thi Kiểm sát viên cao cấp, đối tượng thi là Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao và Viện trưởng VKSND cấp tỉnh.

Đợt 2: Kiểm sát viên cao cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp cho các đối tượng còn lại.

Địa điểm thi: Tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội đối với ứng viên của các tỉnh từ Quảng Trị trở ra và tại Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh đối với ứng viên của các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở vào.

Xem toàn văn Kế hoạch số 91/KH-VKSTC tại đây: kehoach-91.pdf

P.V