leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Thượng tá Bùi Quang Bình - Phó Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh cùng chủ trì Hội nghị.
Hội nghị có sự tham gia của Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Điều tra viên, cán bộ hai cấp liên ngành Công an - VKSND tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Quang Bình - Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh quán triệt mục đích của Hội nghị sơ kết nhằm đánh giá những kết quả đạt được cũng như tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2020, để đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý, giải quyết các vụ án tạm đình chỉ điều tra trong thời gian tới.

Hội nghị đã thông qua báo cáo và tiến hành thảo luận để đánh giá về những kết quả đã đạt được trong 1 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2020 về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ.
Các ý kiến tại Hội nghị đều thống nhất với những kết quả đã đạt được như báo cáo đã nêu, cụ thể: Quá trình triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 01, Lãnh đạo CQĐT, VKS 2 cấp đã chỉ đạo rất sát sao, thường xuyên đôn đốc việc thực hiện; các phòng đầu mối của 2 ngành cũng rất tận tâm, tận lực trong việc tham mưu, hướng dẫn. Các đơn vị nghiệp vụ cấp tỉnh và CQĐT, VKS cấp huyện có thời điểm rất tích cực rà soát, đối chiếu, tập hợp, nghiên cứu hồ sơ để ra quyết định được kịp thời.

Sau 1 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2020, số vụ án tạm đình chỉ đã giảm đáng kể , điều này giúp việc theo dõi, quản lý được thuận lợi hơn. Đồng thời, thông qua việc rà soát, nghiên cứu trực tiếp hồ sơ vụ án tạm đình chỉ từ trước đến nay, 2 ngành tố tụng còn đánh giá được thực trạng hồ sơ án tạm đình chỉ, phát hiện những tồn tại trong các hồ sơ trước đây, từ đó có giải pháp quản lý cũng như khắc phục, xử lý phù hợp, kịp thời, đúng quy định.

leftcenterrightdel
Thượng tá Bùi Quang Bình, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Hội nghị. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót, hạn chế trong công tác phối hợp, chỉ đạo như: Hầu hết các vụ án, vụ việc sau khi tạm đình chỉ, việc tiếp tục thực hiện hoạt động điều tra, thu thập chứng cứ, tài liệu cũng như việc giải quyết các lý do tạm đình chỉ ít được quan tâm giải quyết. Dẫn đến số lượng các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ nhưng không có căn cứ phục hồi chiếm tỷ lệ cao, nhất là trường hợp tạm đình chỉ lý do không xác định được bị can.

Mặc dù Lãnh đạo 2 ngành chỉ đạo quyết liệt, các đơn vị, địa phương cũng đã rà soát, thống kê, lập danh sách các vụ việc, vụ án tạm đình chỉ điều tra hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đủ điều kiện để giải quyết theo Điều 5, Điều 7 Thông tư liên tịch số 01/2020 (ra quyết định không khởi tố hoặc quyết định đình chỉ điều tra). Tuy nhiên, công tác phối hợp triển khai để giải quyết đối với số vụ việc, vụ án này còn chậm, phải nhiều lần đôn đốc thực hiện, ảnh hướng tới tiến độ giải quyết chung của toàn tỉnh.

Từ những tồn tại, thiếu sót nêu trên, Hội nghị đã đưa ra một số giải pháp tháo gỡ, đồng thời đề xuất một số kiến nghị trong thời gian tới nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa liên ngành Công an - VKSND tỉnh Quảng Ninh trong việc thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2020.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Huy Thắng – Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Thắng - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện tốt Thông tư liên tịch số 01/2020, chủ trương yêu cầu là vụ án tạm đình chỉ nào hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự phải được kịp thời giải quyết. Để làm được vấn đề này, đề nghị các cán bộ theo dõi chuyên đề, hàng tháng phải chốt được danh sách các vụ án tạm đình chỉ hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự của tháng tới. Từ đó, trao đổi giữa 2 Cơ quan tố tụng để chủ động báo cáo liên ngành cấp trên và ra quyết định giải quyết.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Lãnh đạo 2 ngành Công an - VKSND tỉnh Quảng Ninh đều ghi nhận các ý kiến đóng góp tại hội nghị, đồng thời chỉ đạo tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với những hạn chế, thiếu sót đã nêu và thực hiện tốt những giải pháp khắc phục trong thời gian tới để góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác của liên ngành địa phương trong thời gian tới.

Hoàng Hưng