Vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc

Trước những khó khăn trong việc phát triển tổ chức đảng tại doanh nghiệp FDI là sự băn khoăn, chưa đồng thuận từ phía chủ doanh nghiệp. Tuy nhiên, các tài liệu phục vụ tuyên truyền, vận động các nhà đầu tư nước ngoài về chủ trương của Đảng về thành lập, phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp còn thiếu, chưa có hướng dẫn thống nhất, nhất là chưa có tài liệu dịch ra tiếng Anh và một số thứ tiếng nước ngoài khác, trong đó có những quốc gia có nhiều nhà đầu tư lớn tại Hải Phòng. Vì vậy, với những khác biệt về ngôn ngữ, nhận thức về thể chế chính trị, việc tuyên truyền, vận động chủ đầu tư, chủ doanh nghiệp mất nhiều thời gian, công sức.

leftcenterrightdel
  Một Chi bộ đảng mới được thành lập trong Khu kinh tế Hải Phòng.

Ngoài ra, theo báo cáo của Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng, hoạt động của một số tổ chức đảng chất lượng chưa cao. Việc sinh hoạt đảng của các tổ chức đảng tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế đa phần là ngoài giờ hành chính, việc tập trung ngoài giờ cũng có nhiều hạn chế vì chế độ làm ca, khó bố trí địa điểm sinh hoạt đảng. Tại doanh nghiệp, không có cơ sở vật chất phục vụ việc sinh hoạt đảng.

Vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng tại doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài còn nhiều hạn chế, tại các doanh nghiệp này, hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội chưa được coi trọng. Một số tổ chức đảng tại các doanh nghiệp chưa tập trung cho công tác phát triển đảng viên mới, phần lớn các tổ chức đảng có số lượng đảng viên hạn chế, công tác phát triển đảng viên chưa đồng đều.

Đội ngũ cán bộ cấp ủy cơ sở 100% là cán bộ kiêm nhiệm, là người trực tiếp sản xuất hoặc quản lý sản xuất tại doanh nghiệp nên thiếu kỹ năng, kinh nghiệm công tác xây dựng đảng. Việc xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế về mối quan hệ phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo doanh nghiệp còn hạn chế. Một số Bí thư cấp ủy không giữ cương vị lãnh đạo doanh nghiệp nên việc phát huy vị trí, vai trò của tổ chức đảng còn hạn chế, nhất là trong việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh Khu kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Công tác thông tin báo cáo của một số tổ chức đảng còn chưa kịp thời, đầy đủ, đúng quy định...

leftcenterrightdel
 Việc phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn một số khó khăn, vướng mắc.

Nguyên nhân của những hạn chế, một số khó khăn trên xuất phát từ điều kiện làm việc của người lao động tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chế độ công việc làm ca của đảng viên doanh nghiệp đã ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng hoạt động của tổ chức đảng tại doanh nghiệp. Theo đánh giá, phần lớn các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế đã được thông tin về chủ trương của Trung ương, Thành ủy về thành lập tổ chức đảng và tạo điều kiện cho tổ chức đảng tại doanh nghiệp, tuy nhiên vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm, tạo điều kiện.

Hiện nay, cơ sở vật chất phục vụ công tác đảng ở cấp cơ sở còn nhiều thiếu thốn, trang thiết bị phục vụ công việc như: máy tính, máy in, tủ lưu trữ... chưa được trang bị. Tổ chức Đoàn Thanh niên Khu kinh tế Hải Phòng là tổ chức đoàn cơ sở trực thuộc Thành đoàn, chưa được cấp kinh phí hoạt động, hiệu quả của công tác đoàn, các hoạt động phong trào của Đoàn chưa được triển khai rộng rãi. Đây cũng là nguyên nhân tổ chức đoàn chưa được nâng cấp do còn thiếu điều kiện về tài chính ngân sách.

Hiện nay Đảng ủy đang duy trì 3 hợp đồng cộng tác viên giúp việc cho công tác phát triển đảng ngoài nhà nước. Sau hơn 1 năm Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng triển khai mô hình cộng tác viên, cho thấy hiệu quả rõ rệt trong hỗ trợ công tác nghiệp vụ đảng, nhất là một số nghiệp vụ xác minh lý lịch người xin vào đảng, giúp làm cầu nối giữa đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng và cấp trên. Tuy nhiên, với tốc độ phát triển của Đảng ủy, yêu cầu, nhiệm vụ Thành ủy giao bổ sung về chỉ tiêu trong năm 2023 và các năm tiếp theo thì đội ngũ cộng tác viên còn mỏng, chưa đáp ứng được nhu cầu.

Quyết tâm khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức đảng

Với mục tiêu tại Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị xác định, xây dựng TP Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; có công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững; TP Hải Phòng đang tiến những bước dài trong nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI.

Tiếp tục chủ động xúc tiến và thu hút đầu tư có chọn lọc theo định hướng phát triển ba trụ cột nền kinh tế đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố là: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển – logistics, du lịch – thương mại; chú trọng thu hút các dự án lớn, công nghệ cao có vai trò dẫn dắt, đóng góp lớn cho thành phố, trong đó, thu hút vốn FDI theo bốn định hướng lớn là: chất lượng, hiệu quả, phát triển bền vững, có sự cam kết chuyển giao công nghệ, cùng với đó là phát triển các khu công nghiệp chuyên ngành, có tính liên kết theo chuỗi sản xuất, chuỗi hỗ trợ cung ứng. Theo Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố đặt mục tiêu xây dựng thêm 15 khu công nghiệp vào năm 2025; dự kiến số lao động tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế tăng khoảng 250.000 người.

leftcenterrightdel
 Kết quả thu hút FDI của Hải Phòng trong những năm qua luôn bám sát chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đến nay, kết quả thu hút FDI của Hải Phòng bám sát chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, là một trong những địa phương ở tốp đầu cả nước. Việc thực hiện Nghị quyết 28 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, trong đó có doanh nghiệp FDI tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Trước thực tế khó khăn về tuyên truyền, Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng, Bí thư Chi bộ Công đoàn - Doanh nghiệp đã đề xuất Ban Chỉ đạo của Thành ủy sớm chỉ đạo các ban xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị có liên quan để biên soạn, hình thành bộ tài liệu nội dung về định hướng, chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy về thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp FDI, dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau để thuận tiện sử dụng.

Ngoài ra, Đảng ủy Khu Kinh tế Hải Phòng cũng đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung như Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy có hướng dẫn, ban hành bộ tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức đảng, tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ dành riêng cho loại hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI; có cơ chế hỗ trợ tài chính khi thành lập tổ chức đảng, công đoàn, đoàn thanh niên trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước; tăng thêm số lượng cộng tác viên thực hiện Nghị quyết 28 làm việc tại Đảng ủy...

Hải Phòng là địa phương sớm ban hành nghị quyết riêng về xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Qua hơn 10 năm triển khai, từ những kết quả, bài học kinh nghiệm đúc rút, quan điểm của Thành ủy Hải Phòng luôn chú trọng, đặt mục tiêu xây dựng phải luôn đi cùng với củng cố, không chạy theo số lượng mà phải thực chất, hiệu quả.

leftcenterrightdel
  Xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, phát triển đảng viên luôn được Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng chú trọng.

Đồng chí Đào Trọng Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng cho biết, doanh nghiệp ngoài nhà nước, trong đó có doanh nghiệp FDI hiện là động lực quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của địa phương và đất nước. Tại Hải Phòng, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp FDI thời gian qua đã đạt được những thành tựu nhất định. Việc phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp nhằm mục tiêu chính để định hướng, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển đúng hướng, bền vững, nhất là thực hiện tốt các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Đào Trọng Đức cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, có những cơ chế khuyến khích, hỗ trợ công tác phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp từ nguồn ngân sách của Đảng và nguồn ngân sách của thành phố theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, đã nâng cấp Đảng bộ Khu Kinh tế Hải Phòng thành đảng bộ cấp trên cơ sở và giao nhiệm vụ cho Đảng ủy có những kế hoạch, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát triển đảng viên và thành lập tổ chức đảng trong các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố nói chung cũng như các doanh nghiệp FDI nói riêng.

Để khẳng định vai trò hạt nhân chính trị của mình, mỗi tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI cần đồng hành, phối hợp chặt chẽ với người quản lý doanh nghiệp, kịp thời kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp; nắm bắt tâm tư và giải quyết các kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của người lao động. Các tổ chức đảng, đảng viên cần nỗ lực là "cầu nối" giữa chủ doanh nghiệp với người lao động, với các cơ quan chức năng, cấp ủy và chính quyền các cấp. Chỉ như vậy, công tác phát triển đảng viên mới ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất. Từ đó, việc xây dựng được đội ngũ đảng viên có chất lượng và hoạt động hiệu quả sẽ góp phần tích cực vào sự phát triển của doanh nghiệp và thành phố.

 Năm 2022, số đảng viên mới được kết nạp trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) của Đảng bộ Khu kinh tế Hải Phòng là 88 đảng viên, chiếm xấp xỉ 30% tổng số đảng viên trong doanh nghiệp FDI được kết nạp mới của 25 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.


Khánh An - Trúc Quyên