Qua công tác kiểm sát việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc từ ngày 1/12/2022 - 31/3/2023, VKSND tỉnh Thanh Hóa phát hiện TAND huyện Thọ Xuân có vi phạm.

leftcenterrightdel
 Trụ sở một cơ sở cai nghiện ma túy tại tỉnh Thanh Hoá.

Theo đó, Thẩm phán không viện dẫn các căn cứ pháp luật để đánh giá, phân tích về tính hợp pháp của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Pháp lệnh số 03/2022/UBTVQH15 ngày 13/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV; Pháp lệnh số 03/2022/UBTVQH15 ngày 13/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV theo hướng dẫn tại Mục 6 Mẫu số 09 của Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐTP ngày 24/12/2015 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao.

Thẩm phán tuyên thời hạn khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị đối với các Quyết định của Tòa án không đúng quy định tại Điều 31 Pháp lệnh  09/2014/UBTVQH13 ngày 20/1/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII và Điều 32 Pháp lệnh số 03/2022/UBTVQH15 ngày 13/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.

Để đảm bảo cho việc chấp hành pháp luật được nghiêm chỉnh và thống nhất, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, VKSND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kiến nghị yêu cầu Chánh án TAND huyện Thọ Xuân có biện pháp khắc phục vi phạm trên.

H. P