Các vi phạm cụ thể là: Nhiều hồ sơ phát sinh tài liệu nhưng chưa đóng dấu bút lục; nhiều biên bản xác minh ghi sai tên người phải thi hành án và thiếu nhiều nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Thông tư 01/2016/TT-BTP ngày 1/2/2016 của Bộ tư pháp; nhiều hồ sơ chưa chấp hành đúng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 42 Luật THADS trong việc niêm yết công khai,… 

Nguyên nhân của các vi phạm nêu trên là do lãnh đạo Chi cục THADS huyện chưa thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công việc của cấp dưới, Chấp hành viên chưa làm hết trách nhiệm trong công tác nên dẫn đến những vi phạm, thiếu sót.

leftcenterrightdel
 Đoàn kiểm sát và đại diện Thường trực UBMTTQ huyện nghe lãnh đạo Cơ quan THADS báo cáo kết quả công tác THADS.

Để đảm bảo cho việc chấp hành pháp luật trong hoạt động THADS được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, VKSND huyện Hải Lăng ban hành Kết luận số 45/KL-VKS-HL ngày 10/5/2023 yêu cầu Chi cục THADS huyện Hải Lăng khắc phục các vi phạm.

Ngày 29/5/2023, Chi cục trưởng Chi cục THADS ban hành báo cáo về việc chấp nhận khắc phục, sửa chữa, đồng thời đã thực hiện đầy đủ các nội dung Kiến nghị của VKSND huyện Hải Lăng.

 

Ngọc Nhung -VKSND huyện Hải Lăng