Tin từ VKSND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, qua hoạt động kiểm sát thi hành án dân sự của Chi cục thi hành án dân sự huyện Can Lộc, VKSND huyện Can Lộc đã kịp thời phát hiện vi phạm nghiêm trọng trong việc ra Quyết định cưỡng chế thi hành án, và đã ban hành kháng nghị.

Theo đó, ngày 28/11/2022 Chi cục thi hành án dân sự huyện Can Lộc căn cứ Bản án số 01/2022/DSST ngày 24/02/2022 của Tòa án nhân dân huyện Can Lộc, Bản án số 09/2022/DSPT ngày 15/7/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 21/QĐ-CCTHADS ngày 17/10/2022 đã ra Quyết định về việc cưỡng chế số 217/QĐ-CCTHADS ngày 28/11/2022 buộc Bùi Thị Đào và Bùi Văn Nghĩa, địa chỉ: tổ dân phố Kim Thành, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh chấm dứt hành vi cản trở trái phép quyền sử dụng lối đi chung có diện tích 104,2m2 của thửa đất số 32 và thửa đất số 33 tờ bản đồ 37 tại tổ dân phố Kim Thành, thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; tháo dỡ một phần ngôi nhà cấp bốn trên lối đi chung này (kích thước 2,76 x4,3m); và di dời các cây cối liên quan.

Tuy nhiên, trước khi ra Quyết định về việc cưỡng chế buộc thực hiện công việc số 217/QĐ-CCTHADS ngày 28/11/2022 với nội dung nêu trên thì Chi cục thi hành án dân sự huyện Can Lộc chưa thực hiện việc xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án là Bùi Thị Đào và Bùi Văn Nghĩa khi đã hết thời hạn tự nguyện thi hành án, chưa xác minh cụ thể về hiện trạng tranh chấp lối đi chung, tài sản trên đất... vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 44, Điều 46 Luật thi hành án dân sự năm 2014.

Để đảm bảo việc thi hành án dân sự được thi hành đúng quy định pháp luật, VKSND huyện Can Lộc đã ban hành Kháng nghị đối với Quyết định về việc cưỡng chế buộc thực hiện công việc số 217/QĐ-CCTHADS ngày 28/11/2022 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Can Lộc,  yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự huyện Can Lộc thực hiện ngay việc thu hồi Quyết định về việc cưỡng chế buộc thực hiện công việc nêu trên.

P.V