leftcenterrightdel
 VKSND thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. (Ảnh:Minh họa)

Theo đó, qua hoạt động kiểm sát thi hành án dân sự (THADS), VKSND thị xã Gò Công phát hiện vi phạm của Phòng Tài chính - Kế hoạch UBND thị xã Gò Công. Cụ thể, Chi cục THADS thị xã Gò Công ra quyết định thi hành án tịch thu tài sản của người bị kết án sung vào ngân sách Nhà nước theo bản án hình sự của Tòa án nhân dân thị xã Gò Công và giao tài sản bị tịch thu cho Phòng Tài chính - Kế hoạch xử lý. Sau khi nhận các tài sản bị Tòa án tuyên tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước từ Chi cục THADS thị xã Gò Công nhưng không tiến hành xử lý (gồm: 14 điện thoại di động các loại được thu giữ trong năm 2020 cho đến nay).

Ngoài ra, trong các năm từ 2015 đến nay, Chi cục THADS đã giao một số tài sản (trong đó có điện thoại di động) của người bị kết án bị tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước cho Phòng Tài chính Kế hoạch Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công nhưng chưa đem ra xử lý.

Bởi các lẽ trên, VKSND thị xã Gò Công kiến nghị Chủ tịch UBND thị xã chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch ra quyết định xử lý đối với các tài sản là vật chứng vụ án, tài sản của người bị kết án tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước do Chi cục THADS thị xã Gò Công giao Phòng Tài chính kế hoạch gồm một số điện thoại di động như đã nêu trên. Trả lời kiến nghị bằng văn bản cho VKSND thị xã Gò Công theo quy định của pháp luật./.

Mai Phong - Thanh Phong