leftcenterrightdel
 Văn bản kiến nghị của Viện kiểm sát và văn bản chỉ đạo thực hiện kiến nghị của UBND huyện Lâm Hà
Ngày 3/10/2022 UBND huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản số 2024/UBND-SX về việc chấn chỉnh công tác phối hợp cung cấp tài liệu chứng cứ phục vụ công tác giải quyết vụ việc dân sự khi có yêu cầu của Tòa án.

Theo đó, UBND huyện Lâm Hà chỉ đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện khẩn trương rà soát, phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lâm Hà cung cấp ý kiến, chứng cứ phục vụ công tác giải quyết vụ việc dân sự theo yêu cầu của Tòa án nhân dân huyện.

Liên quan đến việc này, trước đó vào ngày 21/9/2022, VKSND huyện Lâm Hà có văn bản số 05/KN-VKS-DS gửi UBND huyện Lâm Hà và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện kiến nghị về công tác phối hợp, quản lý và chỉ đạo việc cung cấp tài liệu chứng cứ phục vụ công tác giải quyết vụ việc dân sự khi có yêu cầu của Tòa án.

Theo đó, qua kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự tại Tòa án nhân dân huyện Lâm Hà, VKSND huyện nhận thấy có một số vụ, việc hiện nay Tòa án đang chờ kết quả cung cấp tài liệu chứng cứ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thì mới giải quyết được.

Đặc biệt, có một số vụ án Tòa án đã thụ lý nhiều năm, một số vụ án Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ nhiều lần, làm cho vụ án bị kéo dài thời hạn giải quyết, vi phạm thời hạn chuẩn bị xét xử theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Qua phối hợp rà soát giữa Viện kiểm sát với Tòa án, đến thời điểm ban hành văn bản kiến nghị thì có nhiều vụ, việc Tòa án đang chờ kết quả cung cấp cấp tài liệu chứng cứ của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Lâm Hà và UBND huyện Lâm Hà, thậm chí có vụ, việc Tòa án đã có công văn yêu cầu từ năm 2021 đến nay vẫn chưa nhận được kết quả trả lời.

Trong tổng số 36 vụ, việc cụ thể được VKSND huyện Lâm Hà liệt kê trong văn bản kiến nghị thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện có 2 vụ, Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện có 1 vụ, UBND huyện Lâm Hà có 33 vụ chậm thực hiện việc cung cấp tài liệu, chứng cứ khi có yêu cầu.

Theo VKSND huyện Lâm Hà, việc các cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm cung cấp tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án sẽ làm cho vụ án kéo dài thời hạn giải quyết, vi phạm thời hạn chuẩn bị xét xử theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, làm ảnh hưởng đến quyền lợi cũng như nghĩa vụ của các bên đương sự. Việc chậm trễ nói trên trên vi phạm khoản 3, Điều 6, Bộ luật Tố tụng dân sự.

Do đó, để đảm bảo cho việc chấp hành pháp luật được nghiêm chỉnh và thống nhất, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân và cơ quan, tổ chức, VKSND huyện Lâm Hà đã ban hành văn bản kiến nghị, theo đó yêu cầu UBND huyện Lâm Hà, Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Lâm Hà và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lâm Hà thực hiện việc cung cấp tài liệu, chứng cứ trong thời hạn quy định của Bộ luật tố tụng dân sự khi Tòa án có yêu cầu, nhằm giúp cho việc giải quyết vụ, việc dân sự đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, bảo vệ triệt để quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Trong văn bản kiến nghị, VKSND huyện đề nghị Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Lâm Hà và Trưởng phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Lâm Hà chỉ đạo, phối hợp trong việc cung cấp tài liệu, chứng cứ đối với các trường hợp đã tiến hành đo đạc, các trường hợp đã có công văn đề nghị cung cấp tài liệu chứng cứ của Tòa án, cũng như cử người đại diện tham gia tố tụng theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và chỉ đạo rút kinh nghiệm đối với những trường hợp chậm cung cấp tài liệu, chứng cứ.

VKSND huyện Lâm Hà cũng yêu cầu các cơ quan nói trên thông báo kết quả thực hiện kiến nghị theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 5, Luật tổ chức VKSND năm 2014.

Trân Định - Việt An