leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên tiến hành hoạt động kiểm sát. (Ảnh:MH)

Theo đó, thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điêu tra đối với các vụ án hình sự từ đầu năm 2022 đến nay, VKSND huyện Tân Phú Đông nhận thấy Cơ quan CSĐT Công an huyện đã có sự phối hợp tốt với Viện kiểm sát trong việc điều tra thu thập chứng cứ để giải quyết nhanh các vụ án đã khởi tố.

Tuy nhiên, qua công tác kiểm sát, VKSND huyện phát hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Phú Đông còn một số vi phạm như: Vi phạm về thời hạn gia hạn điều tra vụ án hình sự (hết thời hạn điều tra Cơ quan CSĐT mới đề nghị Viện kiểm sát gia hạn thời hạn điều tra vụ án, vi phạm khoản 2 Điều 172 Bộ luật tố tụng hình sự) (4 trường hợp); Vi phạm về thời hạn gửi Quyết định trưng cầu giám định (Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Phú Đông ban hành các Quyết định trưng cầu giám định nhưng chưa gửi Quyết định trưng cầu giám định cho Viện kiểm sát, vi phạm khoản 3 Điều 205 Bộ luật Tố tụng hình sự) (3 trường hợp).

VKSND huyện đã ban hành kiến nghị yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Phú Đông khắc phục những vi phạm trên và đã được chấp nhận.

Ngọc Lan