leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên VKSND huyện Thạnh Hóa tham gia một phiên tòa dân sự.

Thông qua công tác kiểm sát hoạt động tư pháp của Tòa án nhân dân cùng cấp về tạm đình chỉ theo quy định tại Điều 214 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 có liên quan hoạt động giải quyết các vụ, việc dân sự và hôn nhân gia đình, VKSND Huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An nhận thấy việc Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ trong các vụ án dân sự nói chung hầu hết có căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên, qua công tác kiểm sát từ ngày 7/12/2023 đến ngày 30/5/2024 số lượng án tạm đình chỉ trên địa bàn chiếm tỉ lệ cao: 73 vụ án tạm đình chỉ/276 tổng số vụ việc chưa giải quyết, chiếm tỉ lệ 26,44 % so với lượng án tồn chưa giải quyết của Tòa án. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ án phải tạm đình chỉ là do cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm cung cấp chứng cứ cho Tòa án để lấy làm căn cứ giải quyết vụ án.

Để các vụ án dân sự được Tòa án đưa ra giải quyết kịp thời, nhanh chóng và đúng theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ về quyền, lợi hợp pháp của cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật cũng như việc bảo đảm phòng ngừa vi phạm pháp luật của Tòa án trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, VKSND huyện Thạnh Hóa ban hành Kiến nghị số 147/KN-VKS-DS.

Theo đó kiến nghị Chánh án Tòa án nhân dân huyện Thạnh Hóa có biện pháp tác động, đôn đốc, phối hợp với các cơ quan được yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng cứ để Tòa án sớm đưa ra giải quyết các vụ án tạm đình chỉ, tránh tình trạng án tạm đình chỉ kéo dài ảnh hưởng đến quyền, lợi hợp pháp của cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật. 

Kiến nghị của VKSND huyện Thạnh Hóa hiện đã được Chánh án Tòa án nhân dân huyện chấp nhận.

Ái Bân - Việt An