leftcenterrightdel
Cán bộ, người lao động VKS huyện tham gia hiến máu 

Qua hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cán bộ, kiểm sát viên đối với cộng đồng và xã hội cũng như thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Mặt khác qua việc tham gia hiến máu VKSND huyện Krông Pa cũng góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ Ngành kiểm sát nhân dân không chỉ cứng nhắc trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ theo chức năng của Ngành mà còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào do địa phương tổ chức.

Huỳnh Thị Liệu