Tham dự và chỉ đạo tại Hội nghị tập huấn có ông Phạm Hoàng Hải, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Thái Nguyên, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị tập huấn. (Ảnh: Trọng Tài)

Năm 2023, mặc dù là năm đầu tiên thực hiện việc thu thập thông tin người lao động và nhập dữ liệu vào phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, dù gặp không ít khó khăn, tuy nhiên, với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, bước đầu việc thu thập thông tin người lao động đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận như:

Tổng số lao động từ đủ 15 tuổi trở lên đang cư trú trên địa bản tỉnh Thái Nguyên đã được thu thập thông tin là hơn 873.000 người, chiếm tỷ lệ 93,96% tổng số lao động thuộc đối tượng thu thập theo rà soát của các huyện, thành phố. Tổng số lao động đã nhập thông tin vào phần mềm trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là hơn 759.000 người, chiếm tỷ lệ 81,73% tổng số lao động thuộc đối tượng thu thập, 86,98% tổng số lao động đã thu thập thông tin.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì việc thu thập thông tin người lạo động và nhập dữ liệu vào phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: một số phiếu còn thiếu thông tin tại các trường dữ liệu, người lao động có đăng ký thường trú/tạm trú nhưng thực tế lại không có mặt ở địa phương gây khó khăn trong quá trình rà soát, thụ thập thông tin,...

leftcenterrightdel
 Ông Phạm Hoàng Hải, Phó Giám đốc Sở LĐTB XH tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị tập huấn. (Ảnh: Trọng Tài)

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại trong quá trình thu thập thông tin về người lao động năm 2023, Sở LĐTBXH tỉnh Thái Nguyên đề nghị các địa phương trong năm 2024 thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn UBND cấp xã trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch, Việc thực hiện quản lý lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thể hiện vai trò và trách nhiệm của UBND cấp xã là rất lớn. Do đó, Sở đề nghị các địa phương, Phòng LĐTXBH các huyện, thành phố, các đại biểu là công chức lao động việc làm và thành viên Tổ đề án 06 cấp xã phải tích cực nắm bắt đầy đủ các nội dung được tập huấn, nỗ lực khắc phục những khó khăn và có cách làm phù hợp, hiệu quả khi triển khai thực hiện tại địa phương, hoàn thành tốt Kế hoạch năm 2024, đảm bảo chất lượng thông tin thu thập đầy đủ, đúng thực tế và đúng tiến độ thời gian theo Kế hoạch đã đề ra. Trong quá trình thực hiện năm 2024, nếu các địa phương gặp khó khăn, vướng mắc cần phản ánh kịp thời với Sở LĐTBXH tỉnh Thái Nguyên để được giải đáp.

leftcenterrightdel
 Trung tá Nguyễn Tùng Lâm - Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Trọng Tài)

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Hoàng Hải, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Thái Nguyên mong muốn, thông qua Hội nghị tập huấn các đồng chí là lãnh đạo từ huyện đến Tổ trưởng Tổ đề án 06 cấp xã, cùng với các thành viên của Tổ đề án nắm vững những kiến thức về quy trình thực hiện, nghiệp vụ thu thập, cập nhật thông tin, nội dung kế hoạch và phân công nhiệm vụ của những cá nhân, đơn vị có liên quan để triển khai và hoàn thành tốt Kế hoạch tại địa phương. Bên cạnh đó, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh đề nghị báo cáo viên triển khai đầy đủ các nội dung theo chương trình tập huấn và cùng với địa phương tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện để đảm bảo Kế hoạch thực hiện đúng yêu cầu, kết quả điều tra đúng thực tế. Đồng thời, trân trọng đề nghị các đồng chí lãnh đạo, cán bộ cơ quan Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp triển khai hướng dẫn nghiệp vụ cập nhật, chỉnh sửa thông tin về người lao động vào phần mềm trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tới các đại biểu tham dự hội nghị, giải đáp thắc mắc của các đại biểu trong quá trình thảo luận.

Theo kế hoạch, Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động năm 2024 sẽ được tổ chức tại 9 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Hội Nghị diễn ra trong 2 ngày 11/4 và 12/4/2024.

Trọng Tài