Ngày 7/12/2023, UBND TP Hải Phòng đã ban hành Văn bản số 3068/UBND-VX về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN.

leftcenterrightdel
 Tính đến ngày 30/11/2023, Hải Phòng có 603 đơn vị, doanh nghiệp thường xuyên chậm đóng, nợ BHXH, BHYT, BHTN kéo dài từ 2 tháng trở lên với số tiền 662,1 tỷ đồng. Ảnh minh họa 

Theo đó, UBND TP Hải Phòng giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế thành phố, Công an thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố... tích cực phối hợp với BHXH TP Hải Phòng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý trong việc thực hiện nghiêm Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động và thu nộp BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của pháp luật để giảm tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN; yêu cầu đóng đủ cho người tham gia BHXH thuộc diện phải tham gia tại các đơn vị sử dụng lao động; xử phạt nghiêm các đơn vị, doanh nghiệp cố tình vi phạm trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Cơ quan Công an các cấp phối hợp với cơ quan BHXH nắm tình hình, xem xét đưa một số đơn vị vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT xử lý theo quy định.

UBND TP Hải Phòng giao UBND các quận, huyện tăng cường chỉ đạo trong công tác phát triển người tham gia, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN; chỉ đạo các phòng, ban liên quan thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành để yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm Luật BHXH, Luật BHYT, xử phạt theo quy định; xác định tình trạng hoạt động của doanh nghiệp để làm căn cứ dừng đóng BHXH đối với đơn vị không còn sản xuất xuất kinh doanh, chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN; kịp thời chuyển nguồn kinh phí đóng, hỗ trợ đóng tham gia BHYT cho các nhóm đối tượng và BHXH tự nguyện, không để chậm đóng nguồn ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT, BHTN.

UBND TP Hải Phòng yêu cầu không xem xét, bình xét đề nghị khen thưởng các cấp đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN; đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN cần nghiên cứu xem xét việc phê duyệt hồ sơ tham gia đấu thầu, thuê đất...

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, cùng các cơ quan liên quan tăng cường công tác truyền thông về chính sách BHXH, BHYT, nhất là tình hình chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn TP; nêu tên các đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHYT, BHXH, thời gian chậm đóng kéo dài lên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

Hào Kiệt