Theo đó, tổng nhu cầu đề xuất đầu tư từ ngân sách tập trung TP HCM từ nay đến 2025 gồm 277 dự án với số phòng học xây dựng mới 5.560 phòng (ước tính tăng thêm 4.343 phòng), tổng mức đầu tư khoảng 32.135,391 tỉ đồng.

Căn cứ vào tình hình cụ thể của từng dự án, từng địa phương, các dự án được phân loại thành 3 nhóm. Nhóm 1, danh mục các công trình trường học đã được thông qua chủ trương đầu tư triển khai 117 dự án (số phòng học xây dựng mới 2.482 phòng), tổng mức đầu tư khoảng 16.779,699 tỉ đồng, gồm: Mầm non 29 dự án, 420 phòng; Tiểu học 37 dự án, 895 phòng; Trung học cơ sở 30 dự án, 806 phòng; Trung học phổ thông 17 dự án, 641 phòng; loại hình khác 4 dự án, 80 phòng.

leftcenterrightdel
 Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2025 đạt được số lượng 4.500 phòng học ở các cấp học từ mầm non đến phổ thông.

Nhóm 2, danh mục công trình trường học chưa thông qua chủ trương đầu tư nhưng khả thi đẩy nhanh tiến độ thực hiện triển khai 78 dự án, tổng mức đầu tư khoảng 6.408,258 tỉ đồng, nhu cầu vốn đầu tư dự kiến 5.464,029 tỉ đồng thuộc nhóm dự án đề xuất mới thuận lợi về pháp lý đất đai, quy hoạch để triển khai đầu tư nhanh đáp ứng nhu cầu cấp bách cho chỗ học hiện nay, gồm: Mầm non 36 dự án, 467 phòng; Tiểu học 26 dự án, 537 phòng; Trung học cơ sở 10 dự án, 259 phòng; Trung học phổ thông 4 dự án, 117 phòng; loại hình khác 2 dự án, 38 phòng.

Nhóm 3, danh mục các công trình trường học thuận lợi về pháp lý đất đai có thể tháo gỡ các nội dung liên quan để đẩy nhanh đầu tư triển khai 82 dự án, tổng mức đầu tư khoảng 8.947,434 tỉ đồng thuộc nhóm dự án đang triển khai đã được thông qua chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2016-2020 và đề xuất mới thuận lợi về pháp lý đất đai hiện nay còn vướng về quy hoạch đô thị và một số nguyên nhân khách quan khác có thể xử lý nhanh để triển khai dự án, gồm: Mầm non 24 dự án, 247 phòng; Tiểu học 30 dự án, 677 phòng; Trung học cơ sở 13 dự án, 353 phòng; Trung học phổ thông 12 dự án, 311 phòng; loại hình khác: 3 dự án, 72 phòng.

Về đầu tư theo phương thức xã hội hóa, trên cơ sở đề xuất của TP Thủ Đức và các quận, huyện, toàn Thành phố dự kiến triển khai 110 dự án với quy mô 2.638 phòng học, vốn đầu tư khoảng 24.803 tỉ đồng thực hiện kêu gọi xã hội hóa. Trong đó, kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) gồm 12 dự án, quy mô 468 phòng học, vốn dự kiến 3.103 tỉ đồng.

Trần Bình - Xuân Trường