Thời gian qua, các cơ quan thông tin báo chí, mạng xã hội, dư luận nhân dân có phản ánh không tốt về tình trạng dạy thêm, học thêm, liên kết giáo dục và thu chi trong trường học… Để việc quản lý giáo dục, việc dạy và học phát huy hiệu quả, thực chất, nhận được sự đồng thuận cao trong Nhân dân, thường trực Thành ủy Hải Phòng vừa có ý kiến chỉ đạo, giao Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các Sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan, thực hiện nghiêm rà soát, chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm, phối hợp liên kết giáo dục, việc thu chi trong trường học; bảo đảm thực hiện đúng quy định, có điều chỉnh quy định tối đa số buổi, số tiết học thêm trong tuần, phù hợp đối với mỗi khối học, giảm áp lực cho người học.

leftcenterrightdel
Hải Phòng chỉ đạo xử lý nghiêm dạy thêm.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch, thời khóa biểu tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tự học, tự nghiên cứu, các câu lạc bộ tự quản, câu lạc bộ sở thích lành mạnh, tự nguyện theo nhu cầu, phù hợp với lứa tuổi học sinh; tạo điều kiện cho học sinh có thời gian nghỉ ngơi sau giờ học văn hóa, để học sinh được phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mĩ. Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt chủ trương này.

Có giải pháp xử lý nghiêm đối với những trường hợp thực hiện sai quy định việc dạy thêm, học thêm, việc liên kết giáo dục và lạm thu trong trường học.

Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan đài, báo thực hiện tuyên truyền các chủ trương, quy định hiện hành về việc dạy thêm, học thêm, liên kết giáo dục, thu chi trong trường học để nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tập thể, cá nhân và Nhân dân trong quá trình đồng hành, quản lý giáo dục, đào tạo hiện nay.

Giao Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện giám sát theo thẩm quyền.

Khánh Quyên