leftcenterrightdel
 Công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT được thực hiện chu đáo, an toàn.

Theo Bộ Y tế, để đảm bảo sức khỏe cho các thí sinh và gia đình, người giám sát thi và ban tổ chức kỳ thi, đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh tại các địa điểm tổ chức kỳ thi, Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc và các đơn vị có liên quan) tiếp tục thực hiện nội dung chỉ đạo tại Công văn số 3166/BYT-KCB ngày 10/06/2024 của Bộ Y tế về bảo đảm công tác y tế phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024.

Trong đó, chú trọng bảo đảm công tác cấp cứu y tế (đặc biệt là sốc nhiệt); cấp cứu thảm họa (cháy nổ, tai nạn giao thông, bão, lũ lụt), chuẩn bị sẵn sàng giường bệnh, thuốc, trang thiết bị, nhân lực để tiếp nhận và cấp cứu người bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh mùa hè, phòng chống nắng nóng, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, giám sát việc bảo đảm công tác y tế phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024.

Hoài Thu