Tháng 11/2020 và tháng 3/2021, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đã chính thức công bố và gắn biển 2 bản quy hoạch tại xóm Gốc Mít, xã Tân Thái là: Quy hoạch phân khu xây dựng 1/2.000 Khu nhà ở kết hợp với du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao hồ Núi Cốc; Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư nông thôn mới xã Tân Thái. Cũng chính vì lý do này mà tại đây nhiều công trình trái phép đã được xây dựng với mục đích để đón đền bù. Theo tìm hiểu, bên cạnh các hộ dân tự làm các công trình, thì ở đây nhiều công trình đón đền bù khác lại do một số đối tượng chuyên nghiệp ở ngoài địa phương đầu tư vào. Các công trình này thường đầu tư lớn hơn công trình của người dân địa phương, vì hầu hết người dân địa phương điều kiện kinh tế đều khó khăn chưa đủ sức để xây dựng những công trình như vậy.

leftcenterrightdel
Văn bản số 1903/UBND-VP của UBND huyện Đại Từ về việc yêu cầu UBND xã Tân Thái tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn và xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai 

Sau khi nắm bắt thông tin trên địa bàn xã Tân Thái có một số trường hợp hộ dân sử dụng đất có hành vi vi phạm về pháp luật về đất đai. Ngay lập tức, UBND huyện Đại Từ đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cùng UBND xã Tân Thái kiểm tra xác minh các trường hợp vi phạm và UBND xã Tân Thái có báo cáo về các trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng trên địa bàn xã. Ngày 31/12/2020, UBND huyện Đại Từ có Văn bản số 1903/UBND-VP về việc yêu cầu UBND xã Tân Thái tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn và xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai. Đến ngày 05/02/2021, UBND huyện Đại Từ tiếp tục có Văn bản số 182/UBND-VP yêu cầu UBND xã Tân Thái thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước đối các vi phạm về đất đai, xây dựng, trong đó nêu rõ “Huyện Đại Từ Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Tân Thái tiếp tục thực hiện nghiêm chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước, khẩn trương lập hồ sơ xử lý đối với các trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng trên địa bàn xã theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra các vi phạm về đất đai, xây dựng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo quy định,…”. Cùng với đó, UBND huyện Đại Từ và các cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra và trực tiếp làm việc với xã Tân Thái để chỉ đạo, đôn đốc xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai, xây dựng.

leftcenterrightdel
Quyết định số 619/QĐ-UBND của UBND huyện Đại Từ về việc thành lập Tổ công tác rà soát, xác minh các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn xã Tân Thái.

Đồng thời để đảm bảo xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, ngày 09/02/2021, UBND huyện ban hành Quyết định số 619/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác rà soát, xác minh các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn xã Tân Thái để phối hợp, hướng dẫn UBND xã Tân Thái rà soát, xác minh các trường hợp vi phạm và lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả đến nay, UBND huyện Đại Từ đã ban hành 03 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính. UBND xã Tân Thái đã ban hành 02 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và 01 Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

leftcenterrightdel
Các hộ dân tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm. 

Song song với đó, UBND huyện Đại Từ đã chỉ đạo UBND xã Tân Thái xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả và xây dựng phương án tổ chức cưỡng chế để thi hành quyết định cưỡng chế theo quy định, đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động hộ dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm.

Có thể thấy, ngay sau khi nắm bắt được thông tin người dân xây dựng các công trình trái phép trên địa bàn xã Tân Thái, UBND huyện Đại Từ đã chỉ đạo thường xuyên, liên tục về việc xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn xã theo đúng quy định. Bên cạnh đó, UBND huyện đã điều động, luân chuyển 02 công chức địa chính có chuyên môn cao về xã Tân Thái để đảm bảo thực thi nhiệm vụ.

Ngày 11/3/2021, Thanh tra huyện Đại Từ đã ban hành Quyết định thanh tra trách nhiệm của UBND, Chủ tịch UBND xã Tân Thái trong công tác quản lý đất đai. Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính và chỉ đạo xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm. Đối với các trường hợp đã bị xử phạt vi phạm hành chính, nếu không tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, UBND huyện Đại Từ sẽ chỉ đạo cưỡng chế thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Lê Thanh Sơn - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện cho biết: “Đối với những công trình xây dựng trái phép của người dân địa phương khác hiện nay còn chưa thực hiện tháo dỡ, huyện đã cử người đến tận nơi ở đưa tận tay cho họ quyết định xử phạt vi phạm hành chính và Quyết định cưỡng chế. Đồng thời, huyện sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và chính quyền xã Tân Thái bám sát địa bàn, tích cực tuyên truyền, vận động để người dân hiểu rõ chủ trương của huyện và tự động tháo dỡ,… Bên cạnh đó, huyện tiếp tục chỉ đạo chính quyền địa phương cùng phối hợp với các cơ quan chuyên môn vào cuộc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn”.

Nhằm ngăn chặn triệt để hoạt xây dựng công trình trái phép có thể tái diễn trong thời gian tới, huyện Đại Từ đã bố trí tối đa lực lượng cán bộ địa chính cũng như các lực lượng chức năng khác cho xã Tân Thái để tăng cường công tác quản lý các hoạt động xây dựng, sử dụng đất trên địa bàn. Có thể thấy, với sự vào cuộc tích cực của huyện Đại Từ, đến nay tình trạng xây dựng công trình trái phép trên địa bàn xã Tân Thái đã được ngăn chặn, góp phần nâng cao ý thức chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước của người dân.

Trọng Tài - Hoàng Anh