Đó là một trong những nội dung được nêu tại Hội thảo “Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng và kinh nghiệm xây dựng pháp luật đối với Việt Nam” được Bộ Công an tổ chức tại Hà Nội vào sáng nay (19/4).

Theo đó, trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã ban hành, lãnh đạo tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách tạo nền tảng và cơ sở cho nước ta tham gia cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4. Đến nay, Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển và ứng dụng Internet cao nhất thế giới, đứng đầu khu vực Đông Nam Á về số lượng tên miền quốc gia; có ngành Công nghiệp thông tin có thứ hạng cao trong khu vực và trên thế giới; cơ sở hạ tầng dữ liệu và mạng lưới trung tâm dữ liệu được cải thiện; Chính phủ điện tử bước đầu hình thành và ngày càng mở rộng; dân số trẻ, có trình độ học vấn, tỷ lệ người dân dùng điện thoại thông minh và sử dụng các ứng dụng, dịch vụ trên không gian mạng, nhất là mạng xã hội ở mức cao...

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội thảo do Bộ Công an tổ chức. Ảnh: BCA

Tuy nhiên, nhận thức về bảo vệ thông tin cá nhân trên mạng còn hạn chế; nhiều thông tin sinh trắc học, lý lịch cá nhân, mối quan hệ, tình trạng sức khoẻ, tài chính được đăng tải công khai, trở thành nguồn dữ liệu cho các chương trình thu thập thông tin dữ liệu. Tình trạng lộ, lọt, đánh cắp, buôn bán thông tin cá nhân trên không gian mạng cũng thường xuyên diễn ra. Ngày càng nhiều chủ thể thu thập, phân tích, xử lý dữ liệu cá nhân cho mục đích khác nhau nhưng không thông báo cho khách hàng hoặc để xảy ra hành vi vi phạm về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Cùng với đó, nhiều dịch vụ trên không gian mạng mới xuất hiện, có hoạt động thu thập, khai thác, phân tích thông tin, dữ liệu cá nhân như mạng xã hội, thanh toán trực tuyến, thương mại điện tử, trò chơi trực tuyến... nhưng chưa có cơ chế quản lý dữ liệu người dùng đủ mạnh đã tác động đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trong khi đó, công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng còn gặp nhiều khó khăn, hàng lanh pháp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng đang từng bước xây dựng và hoàn thiện. Chính vì thế, Bộ Công an đã tham mưu với Chính phủ, Quốc hội xây dựng Luật An ninh mạng, trong đó có các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân người dùng.

Theo Bộ Công an, việc tổ chức hội thảo nhằm trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm đa chiều về xây dựng chính sách quản lý, bảo vệ dữ liệu cá nhân người sử dụng trên không gian mạng, trên cơ sở đó hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng, từ đó góp phần giúp các quy định của Luật An ninh mạng đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đồng thời tạo hàng lang pháp lý bảo vệ người dùng khi sử dụng các dịch vụ trên không gian mạng trong thời gian tới.

 

P.V