Theo Hạt Kiểm lâm Lâm Hà (Lâm Đồng), kiểm tra hoạt động giao khoán bảo vệ rừng chi trả DVMTR tại Ban quản lý Rừng phòng hộ (RPH) Lâm Hà, cho thấy, gần 120ha rừng đã được loại khỏi diện tích cung ứng DVMTR, chủ yếu tại lưu vực sông Đồng Nai. Trong số này, diện tích giảm do phá rừng là 18ha.

Riêng diện tích rừng giao khoán cho cộng đồng dân cư bảo vệ tại 5 xã giảm gần 55ha.

leftcenterrightdel
 Nhiều diện tích rừng trên thực tế hiện trường là nương rẫy.

Hiện trạng diện tích giảm, có gần 24ha đang canh tác nông nghiệp (chủ yếu cà phê), trồng trong các năm 2018, 2019; gần 30ha khác không còn rừng, là đất trống hoặc biến thành cây bụi, không đủ tiêu chí thành rừng; 9,3ha rừng còn lại được xác định đã bị phá.

Huyện Lâm Hà có gần 18.500ha rừng, trong đó Ban quản lý RPH Lâm Hà quản lý hơn 17.300ha. Phần lớn diện tích rừng đã được giao khoán bảo vệ cho gần 800 hộ, chủ yếu tại 5 xã Phi Tô, Phúc Thọ, Tân Thanh, Phú Sơn và Đông Thanh.

Hiện huyện Lâm Hà đang có kế hoạch giải tỏa gần 25ha đất đang canh tác nông nghiệp để trồng lại rừng.

Khánh Hà