Trả lời:

Điều 84 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

"1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

3. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.

4. Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.

5. Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con:

a) Người thân thích;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ".

Theo quy định, nếu có căn cứ chứng minh rằng bạn không đáp ứng đủ điều kiện để trực tiếp nuôi con thì người chồng có quyền yêu cầu TAND thay đổi người trực tiếp nuôi con. Việc bạn đi xuất khẩu lao động sẽ là căn cứ chứng minh bạn không thể trực tiếp nuôi con. Việc trực tiếp nuôi con không thể ủy quyền lại cho ông bà ngoại. Vì vậy, phương án tốt nhất hiện nay là bạn thỏa thuận thương lượng với người chồng về việc nuôi con. Nếu không thể thỏa thuận bạn phải tìm được những chứng cứ chứng minh người chồng liên quan đến các tệ nạn xã hội nếu nuôi con sẽ ảnh hưởng xấu tới cháu bé.

Luật sư: Trần Văn Kiệm