Cán bộ, công chức ngành Kiểm sát Hà Nam thi đua thực hiện văn hóa công sở
Cán bộ, công chức ngành Kiểm sát Hà Nam thi đua thực hiện văn hóa công sở02/12/2019 16:54
Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở
Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân thi đua thực hiện văn hóa công sở27/07/2019 16:16
Thủ trưởng đơn vị phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện văn hóa công sở
Thủ trưởng đơn vị phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện văn hóa công sở18/06/2019 10:40
Thủ tướng Cần xóa bỏ văn hóa để “nước đến chân mới nhảy”
Thủ tướng: Cần xóa bỏ văn hóa để “nước đến chân mới nhảy”19/05/2019 13:39

Cán bộ, công chức ngành Kiểm sát Hà Nam thi đua thực hiện văn hóa công sở

(BVPL) - Việc thực hiện phong trào thi đua nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thiết thực, sâu rộng và nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của công chức, người lao động VKS hai cấp.