Trung Quốc giảm tuổi chịu trách nhiệm hình sự
Trung Quốc giảm tuổi chịu trách nhiệm hình sự28/12/2020 10:35
Yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”
Yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”?03/11/2020 11:31
Bản án phúc thẩm về tội Cho vay lãi nặng vi phạm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật
Bản án phúc thẩm về tội Cho vay lãi nặng vi phạm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật08/04/2020 15:28
Hình phạt với tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
Hình phạt với tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng?27/05/2019 15:56
Yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
Yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng?16/05/2019 17:22
Hình phạt cho tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
Hình phạt cho tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng?22/04/2019 14:55
Nhận diện 10 băng, nhóm tội phạm hoành hành, gây ra nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng
Nhận diện 10 băng, nhóm tội phạm hoành hành, gây ra nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng22/05/2018 07:59

Trung Quốc giảm tuổi chịu trách nhiệm hình sự

Tuổi chịu trách nhiệm hình sự giảm từ 14 xuống 12 tuổi để đối phó tình trạng trẻ vị thành niên phạm tội nghiêm trọng ngày càng tăng.