Nữ giám đốc sử dụng 70 tài khoản chứng khoán tạo giao dịch … ảo
Nữ giám đốc sử dụng 70 tài khoản chứng khoán tạo giao dịch … ảo 21/08/2020 17:38
Đồng phạm của Hà Văn Thắm kháng cáo
Đồng phạm của Hà Văn Thắm kháng cáo 18/05/2020 14:10
Nghi vấn Hiệu trưởng kê khống lao động hợp đồng để trục lợi
Nghi vấn Hiệu trưởng kê khống lao động hợp đồng để trục lợi?22/08/2019 10:19
Giảm án kỷ lục cho cựu nữ Tổng giám đốc Công ty Khoáng sản Luyện kim Hà Nội
Giảm án kỷ lục cho cựu nữ Tổng giám đốc Công ty Khoáng sản Luyện kim Hà Nội23/04/2019 17:23
Có hay không Chủ tịch xã Hưng Lộc chứng thực khống hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Có hay không Chủ tịch xã Hưng Lộc chứng thực "khống" hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ?15/08/2018 15:11

Nữ giám đốc sử dụng 70 tài khoản chứng khoán tạo giao dịch … ảo

(BVPL)- Nguyễn Vân Giang sử dụng 70 tài khoản chứng khoán tạo giao dịch mua bán chéo giữa các tài khoản nhằm đẩy giá cổ phiếu CDO, gây thiệt hại cho 572 nhà đầu tư, đồng thời lợi dụng vị trí Giám đốc chi nhánh Hà Nội ký kết các hợp đồng hợp tác, hỗ trợ đầu tư chứng khoán không có thật.