Bổ nhiệm Viện trưởng VKSND huyện Mỏ Cày Nam
Bổ nhiệm Viện trưởng VKSND huyện Mỏ Cày Nam22/10/2020 17:46
Tòa bỏ qua tình tiết “phạm tội nhiều lần”, Viện kiểm sát kháng nghị
Tòa bỏ qua tình tiết “phạm tội nhiều lần”, Viện kiểm sát kháng nghị21/10/2020 16:58

Bổ nhiệm Viện trưởng VKSND huyện Mỏ Cày Nam

(BVPL) - VKSND tỉnh Bến Tre vừa tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng VKSND huyện Mỏ Cày Nam.