Hội nghị do đồng chí Châu Văn Thơi, Bí thư ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh chủ trì, cùng với sự tham gia của các đồng chí là đảng ủy viên, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Châu Văn Thơi, Bí thư Đảng ủy VKSND tỉnh Bến Tre.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Điền, Phó Bí thư Đảng ủy trình bày nội dung Chuyên đề. Báo cáo nêu rõ, những năm qua, Đảng bộ VKSND tỉnh luôn thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động; duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 – CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, hàng năm xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch khắc phục tồn tại hạn chế đã được chỉ ra.

Qua đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hằng năm, 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tập thể cấp ủy, Đảng bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không có tập thể, cá nhân bị xử lý kỷ luật, Đảng bộ hàng năm đều đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Sau khi nghe báo cáo chuyên đề, hội nghị tập trung thảo luận, tham gia ý kiến, các ý kiến cơ bản nhất trí với việc “tự soi, tự sửa” của Đảng ủy; đồng thời đề ra nhiều giải pháp để thực hiện tốt công tác phê và tự phê, cũng như khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thời gian tới. 

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Châu Văn Thơi, Bí thư Đảng ủy VKSND tỉnh Bến Tre nhấn mạnh, hội nghị sinh hoạt chuyên đề là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng có ý nghĩa sâu sắc, xác định mục tiêu của Đảng: Không chỉ ngăn chặn, đẩy lùi mà phải đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân - nguồn gốc của tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa "xây" và "chống", xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; chống là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cấp bách.

Đồng chí Bí thư đề nghị các chi bộ căn cứ vào nội dung chuyên đề, Kết luận 21-KL/TW, Quy định 37-QĐ/TW và các quy định khác của Đảng để tổ chức cho đảng viên kiểm điểm tự phê bình, tự soi mình, gia đình mình, đơn vị mình để từ đó quyết tâm “tự sửa”, tích cực tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao; việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình được thực hiện trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng hoặc hàng quý, trên tinh thần trách nhiệm, có tình yêu thương đồng chí, đồng nghiệp. Xem đây là cơ sở để đánh giá, xem xét, quy hoạch cán bộ trong thời gian tới./.

Thủy Chung