Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh tổ chức giải bóng đá mini
Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh tổ chức giải bóng đá mini 26/03/2021 16:01
Lãnh đạo VKSND tối cao làm việc với Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP HCM
Lãnh đạo VKSND tối cao làm việc với Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP HCM26/03/2021 11:02
Nâng cao kỹ năng tham gia phiên tòa dân sự, hành chính của Kiểm sát viên
Nâng cao kỹ năng tham gia phiên tòa dân sự, hành chính của Kiểm sát viên21/12/2020 17:08
Khởi công xây dựng khối phòng học Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP HCM
Khởi công xây dựng khối phòng học Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP HCM26/09/2020 16:19
Đồng chí Nguyễn Hải Trâm làm việc với Trường đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP HCM
Đồng chí Nguyễn Hải Trâm làm việc với Trường đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP HCM25/09/2020 22:00
Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát phù hợp, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn
Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát phù hợp, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn16/07/2020 22:00
Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam
Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam20/11/2019 15:37
Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh có tân Phó hiệu trưởng
Trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh có tân Phó hiệu trưởng01/07/2019 13:47
Ký Quy định phối hợp giữa Vụ 8 với Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh
Ký Quy định phối hợp giữa Vụ 8 với Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh08/08/2018 16:15
Bổ nhiệm Hiệu trưởng trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh
Bổ nhiệm Hiệu trưởng trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại TP. Hồ Chí Minh03/05/2018 13:56

Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh tổ chức giải bóng đá mini

(BVPL) - Thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh đã tổ chức giải bóng đá mini.