Trên cơ sở thực hiện Kế hoạch số 125/KH-VKSTC ngày 23/5/2024 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc triển khai tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình… Công đoàn cơ sở và Đoàn thanh niên Trường Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại TP HCM (Trường Nghiệp vụ) vừa tổ chức sinh hoạt chuyên đề nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực gia đình.

leftcenterrightdel
 Buổi chuyên đề với sự tham gia của toàn thể các đồng chí lãnh đạo các khoa, phòng, viên chức, người lao động Trường Nghiệp vụ và học viên lớp Đào tạo nghiệp vụ Kiểm sát khóa 33.

Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề, về phía lãnh đạo Nhà trường, có đồng chí Mai Văn Sinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng và đồng chí Nguyễn Công Sinh - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn; cùng với sự tham gia của toàn thể các đồng chí lãnh đạo các khoa, phòng, viên chức, người lao động Trường Nghiệp vụ và học viên lớp Đào tạo nghiệp vụ Kiểm sát khoá 33.

Tại đây, phần báo cáo chuyên đề của đồng chí Nguyễn Phan Bảo Khuyên - Chuyên viên Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc Liên đoàn lao động TP HCM đã giúp phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình đến toàn thể các đồng chí đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên và học viên Trường Nghiệp vụ. 

Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân về phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

leftcenterrightdel
 Buổi sinh hoạt chuyên đề đã thành công và nâng cao nhận thức về phòng, chống bạo lực gia đình cho cán bộ, người lao động và học viên Trường Nghiệp vụ.

Buổi chuyên đề cũng tuyên truyền đậm nét nội dung: gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng, giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại các tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, thời gian qua bạo lực gia đình đã và đang là vấn đề mang tính toàn cầu, để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho con người, nhất là đối với phụ nữ và trẻ em, làm hạn chế sự tham gia của họ vào đời sống cộng đồng, không chỉ gây hậu quả về thể chất, tâm lý cho các thành viên trong gia đình mà còn vi phạm nghiêm trọng các quyền con người.

Những năm vừa qua, Nhà nước ta đã có nhiều nỗ lực trong việc thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình./.

Phi Sơn - Xuân Trường