Người nghiện ma tuý tái nghiện đến lần ba phải coi như tội phạm
Người nghiện ma tuý tái nghiện đến lần ba phải coi như tội phạm11/09/2020 20:54
Tăng cường vai trò của nữ nghị sĩ ASEAN trong bảo đảm quyền lợi cho lao động nữ
Tăng cường vai trò của nữ nghị sĩ ASEAN trong bảo đảm quyền lợi cho lao động nữ08/09/2020 16:54
Ban hành chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030
Ban hành chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 203012/08/2020 20:33
Chế độ ưu đãi người có công phải tương xứng, cao hơn chế độ bảo trợ xã hội khác
Chế độ ưu đãi người có công phải tương xứng, cao hơn chế độ bảo trợ xã hội khác11/08/2020 13:00
Hình ảnh về người phụ nữ được coi là “chân dài” cần loại bỏ
Hình ảnh về người phụ nữ được coi là “chân dài” cần loại bỏ14/07/2020 18:39
Điều kiện cần cho lao động Việt Nam đi nước ngoài trong tương lai
Điều kiện cần cho lao động Việt Nam đi nước ngoài trong tương lai13/07/2020 17:54
Phê chuẩn danh sách 20 thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia
Phê chuẩn danh sách 20 thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia12/06/2020 15:27
Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật Thanh niên sửa đổi
Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)10/09/2019 15:55
Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái
Dứt khoát không đưa vào quy hoạch những người có biểu hiện suy thoái06/11/2018 17:49
Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND trong vai trò quyết định và giám sát
Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND trong vai trò quyết định và giám sát10/07/2018 20:25

Người nghiện ma tuý tái nghiện đến lần ba phải coi như tội phạm

(BVPL) - Với người mới nghiện ma túy nếu tái nghiện lần thứ hai thì phải cưỡng chế cai nghiện, đến lần thứ ba thì phải coi như là một loại tội phạm.