Dấu hiệu pháp lý của Tội mua bán người
Dấu hiệu pháp của Tội mua bán người?30/03/2020 19:09
Tội đầu cơ khẩu trang sẽ bị xử lý như thế nào
Tội đầu cơ khẩu trang sẽ bị xử như thế nào?10/02/2020 17:01
Dấu hiệu pháp lý của Tội hành nghề mê tín, dị đoan
Dấu hiệu pháp của Tội hành nghề mê tín, dị đoan?28/01/2020 15:14
Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy Dấu hiệu pháp lý và hình phạt
Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy: Dấu hiệu pháp và hình phạt?14/01/2020 14:39
Dấu hiệu pháp lý của Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy ​
Dấu hiệu pháp của Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy?​03/01/2020 09:29
Hình phạt đối với tội Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới
Hình phạt đối với tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới"24/12/2019 16:03
Tội hành hạ người khác Hình phạt và cấu thành tội phạm
Tội hành hạ người khác: Hình phạt và cấu thành tội phạm?21/12/2019 11:35
Tội không tố giác tội phạm Dấu hiệu pháp lý và hình phạt
Tội không tố giác tội phạm: Dấu hiệu pháp và hình phạt08/12/2019 18:00
​Dấu hiệu pháp lý của Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm
Dấu hiệu pháp của Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm?30/11/2019 15:43
Tội Giao cấu với người từ 13 đến dưới 16 tuổi  Dấu hiệu pháp lý và hình phạt
Tội "Giao cấu với người từ 13 đến dưới 16 tuổi": Dấu hiệu pháp và hình phạt?08/11/2019 15:09

Dấu hiệu pháp lý của Tội mua bán người?

(BVPL) - Báo BVPL có bài “Một phụ nữ trốn thoát sau khi bị bán qua biên giới, tố cáo 3 kẻ buôn người”, tôi xin hỏi thế nào là mua bán ngườii? Dấu hiệu pháp lý của Tội mua bán người? (Trần Thị Nhung, Yên Dũng, Bắc Giang).