Dấu hiệu pháp lý của Tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
Dấu hiệu pháp của Tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lâm sản?25/05/2020 10:03
Dấu hiệu pháp lý của Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật
Dấu hiệu pháp của Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật?11/04/2020 09:51
Dấu hiệu pháp lý của Tội mua bán người
Dấu hiệu pháp của Tội mua bán người?30/03/2020 19:09
Tội đầu cơ khẩu trang sẽ bị xử lý như thế nào
Tội đầu cơ khẩu trang sẽ bị xử như thế nào?10/02/2020 17:01
Dấu hiệu pháp lý của Tội hành nghề mê tín, dị đoan
Dấu hiệu pháp của Tội hành nghề mê tín, dị đoan?28/01/2020 15:14
Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy Dấu hiệu pháp lý và hình phạt
Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy: Dấu hiệu pháp và hình phạt?14/01/2020 14:39
Dấu hiệu pháp lý của Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy ​
Dấu hiệu pháp của Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy?​03/01/2020 09:29
Hình phạt đối với tội Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới
Hình phạt đối với tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới"24/12/2019 16:03
Tội hành hạ người khác Hình phạt và cấu thành tội phạm
Tội hành hạ người khác: Hình phạt và cấu thành tội phạm?21/12/2019 11:35
Tội không tố giác tội phạm Dấu hiệu pháp lý và hình phạt
Tội không tố giác tội phạm: Dấu hiệu pháp và hình phạt08/12/2019 18:00

Dấu hiệu pháp lý của Tội vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản?

(BVPL) - Báo BVPL có bài “Khởi tố vụ phá rừng quy mô lớn tại Phú Yên”, tôi muốn hỏi dấu hiệu pháp lý của Tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng và quản lý lâm sản?