VKSND tỉnh Bình Phước nhận hỗ trợ 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
VKSND tỉnh Bình Phước nhận hỗ trợ 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn28/05/2021 19:22
Cảnh sát quyên góp tiền, cứu bé trai 2 tuổi bị bỏng rất nặng
Cảnh sát quyên góp tiền, cứu bé trai 2 tuổi bị bỏng rất nặng 05/03/2021 22:13
VKSND Sốp Cộp trao nhà và quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn
VKSND Sốp Cộp trao nhà và quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn 29/01/2021 09:52
VKSND huyện Vân Hồ giúp đỡ các gia đình khó khăn
VKSND huyện Vân Hồ giúp đỡ các gia đình khó khăn24/07/2020 16:27
Tiếp tục hỗ trợ 100 mức đóng BHYT cho người dân các xã, thôn đặc biệt khó khăn
Tiếp tục hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người dân các xã, thôn đặc biệt khó khăn15/04/2020 20:15
Viện KSND tỉnh Nghệ An trao quà cho cán bộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Viện KSND tỉnh Nghệ An trao quà cho cán bộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.30/05/2019 17:44
Xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình giáo dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình giáo dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn26/04/2019 21:00
Đại gia đình Tiến Nông với trẻ em mồ côi đặc biệt khó khăn
Đại gia đình Tiến Nông với trẻ em mồ côi đặc biệt khó khăn29/06/2018 11:48
Chương trình ’Gió mát mùa hè’ - MB tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Chương trình ’Gió mát mùa hè’ - MB tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn03/06/2013 15:13

VKSND tỉnh Bình Phước nhận hỗ trợ 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

(BVPL) - Hưởng ứng Cuộc vận động: “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, VKSND tỉnh Bình Phước đã hỗ trợ cho 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó trên địa bàn thành phố Đồng Xoài; mức hỗ trợ là 800.000đồng/tháng; việc hỗ trợ bắt đầu từ tháng 6/2021.