Hưởng ứng phong trào lao động sáng tạo, thi đua yêu nước của ngành BHXH, trong năm 2022, CCVC, người lao động thuộc BHXH tỉnh Tiền Giang đã có nhiều sáng kiến, giải pháp ứng dụng vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại đơn vị. Từ đó, giúp phát triển người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp, tăng cường công tác quản lý tốt quỹ BHXH, BHYT hạn chế tình trạng lạm dụng quỹ. Theo đó, BHXH tỉnh Tiền Giang đã nhận được 106 sáng kiến đề nghị, trong đó 105 sáng kiến thuộc các phòng nghiệp vụ, BHXH huyện, thị xã; 01 sáng kiến là đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở đã được BHXH Việt Nam công nhận.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị

Qua họp bình xét của Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở BHXH tỉnh Tiền Giang, số sáng kiến được công nhận là 78/106. Các sáng kiến đều theo từng lĩnh vực nghiệp vụ, cụ thể: Cấp sổ, thẻ là 8 sáng kiến; Chế độ BHXH là 6 sáng kiến; Công nghệ thông tin là 16 sáng kiến; Phòng quản lý thu là 12 sáng kiến; Thanh tra kiểm tra là 1 sáng kiến, Truyền thông và Phát triển đối tượng là 9 sáng kiến; Văn phòng là 4 sáng kiến; Giám định BHYT là 9 sáng kiến; Kế hoạch tài chính là 12 sáng kiến. Hội đồng đã chọn ra 15 sáng kiến, kinh nghiệm cấp cơ sở tiêu biểu và 5 sáng kiến kinh nghiệm đề nghị BHXH Việt Nam công nhận cấp ngành.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu trình bày sáng kiến, kinh nghiệm tại hội nghị

Qua 1 năm phát động phong trào thi đua phong trào thi đua yêu nước “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, tập thể CCVC, người lao động BHXH tỉnh Tiền Giang đã tích cực hưởng ứng và đã đạt được một số thành tích. Theo đó, về thi đua nhóm các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh Tiền Giang, Phòng Quản lý thu đạt giải nhất; Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng đạt giải nhì; Phòng Công nghệ thông tin đạt giải ba. Về thi đua nhóm BHXH huyện, thị trên địa bàn Tiền Giang, BHXH huyện Tân Phú Đông đạt giải nhất; BHXH huyện Tân Phước đạt giải nhì; BHXH huyện Gò Công Đông đạt giải ba.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Lãnh đạo BHXH tỉnh Tiền Giang trao giấy khen và giải thưởng cho các đơn vị đạt thành tích trong phong trào thi đua

Trong những năm qua, phong trào phát huy sáng kiến, đề ra các giải pháp, cải tiến nâng cao nghiệp vụ, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính trong đơn vị luôn được cấp ủy, lãnh đạo BHXH tỉnh Tiền Giang quan tâm, đẩy mạnh. Nhiều sáng kiến kinh nghiệm của CCVC, người lao động được áp dụng vào trong thực tế công tác chuyên môn đã mang lại nhiều hiệu quả, đạt kết quả cao trong việc phát triển người tham gia BHXH, BHYT, cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt cho người thụ hưởng chính sách trên địa bàn. Các hoạt động này sẽ thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của ngành BHXH đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

leftcenterrightdel
 Ông Võ Khánh Bình - Giám đốc BHXH tỉnh Tiền Giang, Chủ tịch Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở phát biểu chỉ đạo
 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Võ Khánh Bình - Giám đốc BHXH tỉnh Tiền Giang, Chủ tịch Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở cho rằng, thời gian qua, CCVC, người lao động BHXH tỉnh Tiền Giang đã có nhiều sáng kiến kinh nghiệm hay, áp dụng hiệu quả vào công tác nghiệp vụ chuyên môn, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi. Những sáng kiến kinh nghiệm này sẽ được nhân rộng, áp dụng rộng rãi trong BHXH tỉnh Tiền Giang.

Giám đốc BHXH tỉnh Tiền Giang cũng mong muốn trong thời gian tới, CCVC, người lao động BHXH tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tính sáng tạo, có nhiều sáng kiến hay đem lại nhiều hiệu quả trong công việc. Từ đó, góp phần xây dựng BHXH tỉnh Tiền Giang nói riêng, ngành BHXH Việt Nam nói chung ngày càng phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại hơn.

Ngọc Anh