Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, khi Bộ Nội vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao xây dựng Nghị định quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, trong tháng 12/2022, Bộ Nội vụ đã phối hợp với Bộ Tư pháp để thống nhất hình thức, quy trình xây dựng Nghị định.

leftcenterrightdel
 Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, Nghị định được xây dựng theo hình thức rút gọn và cố gắng trình Chính phủ sớm nhất, phấn đấu trong quý II. Ảnh:VGP

Đến cuối tháng 12/2022, Bộ Tư pháp đã đồng ý với Bộ Nội vụ báo cáo Chính phủ xây dựng Nghị định theo hình thức rút gọn. Bộ Nội vụ cũng đã báo cáo Thủ tướng và Thủ tướng đồng ý xây dựng Nghị định này theo hình thức rút gọn.

Cũng theo ông Nguyễn Duy Thăng, đến thời điểm này, Bộ Nội vụ đang thành lập Ban soạn thảo để chuẩn bị xây dựng Nghị định theo quy định.

“Đây là Nghị định rất phức tạp, liên quan đến rất nhiều ngành nghề, lĩnh vực, các vị trí cán bộ. Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, các ban, ngành, đoàn thể trung ương để xây dựng Nghị định, thể chế hóa được chủ trương của Đảng và đảm bảo được tính khả thi.”- ông Thăng nói.

Đồng thời chia sẻ, Nghị định chủ yếu tập trung vào các nội dung sau: Thứ nhất, làm rõ được phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. Về phạm vị điều chỉnh, chúng ta quy định các nguyên tắc, các điều kiện, các quy trình bảo vệ. Về đối tượng áp dụng thì thực sự là rất phức tạp, rất rộng.

Nội dung thứ hai là, phải làm rõ được nguyên tắc của quy định bảo vệ. Nội dung thứ ba là, phải làm rõ được quy trình thực hiện việc bảo vệ, khuyến khích bảo vệ. Thứ tư là, làm rõ điều kiện khuyến khích, điều kiện bảo vệ. Thứ năm là, làm rõ các hình thức khuyến khích bảo vệ ra sao.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng cho biết thêm, hiên nay, Bộ Nội vụ đang thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập và cố gắng trình Chính phủ sớm nhất, phấn đấu trong quý II năm 2023.

PV