leftcenterrightdel
 Thứ trưởng Bộ Nội vụ nêu ra một số nguyên nhân CBCCVC nghỉ việc ở nhiều bộ, ngành, địa phương.

Cụ thể, ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, đây vấn đề dư luận xã hội quan tâm, đặc biệt là báo cáo của Bộ Y tế với Tổng Liên đoàn Lao động về số lượng 9.397 nhân viên y tế bỏ việc, thôi việc, chuyển từ khu vực công ra khu vực tư trong 1 năm rưỡi qua (tính trong năm 2021 và 6 tháng năm 2022).

Bộ Nội vụ báo cáo Thủ tướng có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương đề nghị các đơn vị báo cáo lại số liệu trong 2 năm rưỡi (từ năm 2020 đến 6 tháng 2022). Thời điểm này, Bộ Nội vụ nhận được báo cáo của 28 cơ quan trung ương, 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Kết quả, ông Thăng cho biết, trong 2 năm rưỡi qua, có 39.552 cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) nghỉ việc, chiếm 2% tổng số biên chế được giao. Như vậy, tính bình quân 1 năm có khoảng 15.820 người nghỉ việc. Tỉ lệ nghỉ việc so với tổng biên chế được giao là 0,8%, trong đó ở trung ương chiếm 18%, địa phương là 82%.

Trong 39.552 người nghỉ việc có hơn 4.000 công chức, hơn 35.000 viên chức. Số nghỉ việc trong ngành Giáo dục hơn 16.400 người, ngành Y tế  là 12.198 người ….

“Có thể nói, ngoài Y tế, ngành Giáo dục cũng có tỷ lệ nghỉ việc nhiều do áp lực, thu nhập”- ông Thăng nói.

Về nguyên nhân, Thứ trưởng Bộ Nội vụ lý giải, trước hết, về khách quan, theo ông Thăng là do Việt Nam có nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, trong đó có thị trường lao động, phát triển thị trường lành mạnh, khu vực công sang khu vực tư, xuất khẩu lao động đều là liên thông. Nền kinh tế nhiều thành phần, khu vực công- tư có sự cạnh tranh lao động…

Nguyên nhân thứ hai là xã hội hoá, tự chủ đơn vị sự nghiệp. Theo các quy định của Luật CBCCVC, các Nghị định của Chính phủ, Nghị quyết Trung ương, nếu đơn vị sự nghiệp tự chủ quản trị như doanh nghiệp, nhiều đơn vị có chế độ ký hợp đồng thì việc ra vào khu vực công -tư là thường xuyên….

Về nguyên nhân chủ quan, do trung ương, Chính phủ có nhiều nghị quyết nâng cao chế độ chính sách tiền lương, nhưng chế độ chính sách còn nhiều khó khăn so với nhu cầu cuộc sống.

“Bộ Nội vụ cùng Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan đã báo cáo Chính phủ, căn cứ tốc độ tăng trưởng kinh tế, báo cáo trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội xem xét tăng lương thế nào cho phù hợp.”- ông Thăng nói.

Ngoài ra, do công tác quy hoạch cán bộ, đặc biệt với đội ngũ chuyên gia chưa tốt, nhiều người có kiến thức chuyên môn, năng lực giỏi sang làm việc tại khu vực tư với nhiều chính sách thu hút.

Cùng với đó, do thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, Chính phủ về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ, nên tại các cơ quan, đơn vị, khối lượng công việc gia tăng, tạo sức ép cho người lao động.

Do chủ quan, môi trường, điều kiện làm việc tại một số khu vực công chưa thật sự hấp dẫn, tạo cơ hội để CBCCVC phát huy tốt năng lực. Nguyên nhân nữa là do công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của CBCCVC. Ngoài ra, nghỉ việc, chuyển việc còn vì lí do cá nhân, muốn thử sức, thay đổi công việc từ khu vực công sang tư, thay đổi định hướng nghề nghiệp…

 

Nguyễn Anh