leftcenterrightdel
Chính phủ đã đồng ý mua 20 triệu liều vắc xin Vero Cell

Cụ thể, Nghị quyết số 110/NQ-CP đã nêu rõ: Chính phủ đã đồng ý việc Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt được quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu để mua 20 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc.

Nghị quyết nêu rõ, Bộ Y tế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc mua vắc xin phòng COVID-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc và đảm bảo chất lượng vắc xin, hiệu quả, tiến độ trong phòng, chống dịch COVID-19.

Trước đó, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết đồng ý mua 10 triệu liều vắc xin Abdala của Cuba để phục vụ cho công tác phòng, chóng dịch COVID-19.

Nguyễn Anh