Theo đó, bổ sung 7.650,776 tỉ đồng cho Bộ Y tế để mua và sử dụng 61 triệu liều vắc xin phòng COVID-19. Trong đó, có 30 triệu liều do AstraZeneca sản xuất của Công ty cổ phần vắc xin Việt Nam và 31 triệu liều vắc xin do Pfizer sản xuất như đề nghị của Bộ Tài chính và Bộ Y tế.

leftcenterrightdel
Trong số 61 triệu liều vắc xin  có 30 triệu liều do AstraZeneca sản xuất . 

Cụ thể, 5.100,517 tỉ đồng bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ Y tế từ nguồn kinh phí 12.100 tỉ đồng tiết kiệm chi năm 2020 chuyển nguồn sang năm 2021 đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tại Nghị quyết số 1271/NQ-UBTVQH ngày 18/5/2021 và 2.550,259 tỉ đồng chi từ nguồn Quỹ vắc xin phòng COVID-19.

Cũng theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ đồng ý sử dụng 37 tỉ đồng trong tổng số 1.237 tỉ đồng đã bổ sung cho Bộ Y tế để chi đối ứng cho việc tiếp nhận, vận chuyển, phân phối, thuê kho bảo quản vắc xin, mua vật tư tiêm chủng cho các lô vắc xin phòng COVID-19 do COVAX Facility hỗ trợ, vắc xin viện trợ, tài trợ của nước ngoài.

Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính, Bộ Y tế chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo.

Ngoài ra, Quyết định nêu rõ: Bộ Y tế chịu trách nhiệm tổ chức mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19 theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, pháp luật về tài sản công và các quy định của pháp luật có liên quan; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả sử dụng số kinh phí được bổ sung nêu trên.

Việc quản lý, sử dụng, thanh, quyết toán số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

 

PV