leftcenterrightdel
Thủ tướng Chính phủ quyết định mua bổ sung gần 20 triệu liều vắc xin Pfizer

Theo đó, sử dụng 2.652,537 tỉ đồng từ nguồn Quỹ vắc xin phòng COVID-19 Việt Nam để mua bổ sung 19.998.810 liều vắc xin phòng COVID-19 BNT162 của Pfizer và chi thực hiện các hoạt động phục vụ công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo đề nghị của Bộ Y tế tại Văn bản số 7731/BYT-KHTC ngày 16 tháng 9 năm 2021.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất Quỹ theo quy định. Đồng thời, yêu cầu Bộ Y tế, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về nội dung và số liệu báo cáo.

Cũng theo Quyết định, việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí nêu trên thực hiện theo đúng quy định, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch.

Ngoài ra, Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc sử dụng số kinh phí nêu trên theo quy định.

PV