Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về tình hình trẻ em và tình hình xâm hại trẻ em.

Theo Bộ này cho biết, ngày 19/6/2020, Quốc hội khóa 14 ban hành Nghị quyết số 121/2020/QH14 về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em, trong đó giao Chính phủ chỉ đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về tình hình trẻ em và tình hình xâm hại trẻ em trong năm 2020.

Ngày 28/9/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1472/QĐ-TTg ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14, trong đó giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về tình hình trẻ em và tình hình xâm hại trẻ em, trong đó có các chỉ tiêu thống kê về tình hình xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi xâm hại trẻ em (hoàn thành trong quý II năm 2021 trên cơ sở quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi).

leftcenterrightdel
 VKSND tối cao phối hợp tổ chức Hội nghị xây dựng Thông tư liên tịch về công tác phối hợp tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án xâm hạn tình dục trẻ em. (Ảnh minh hoạ)

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 và Quyết định số 1472/QĐ-TTg, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Trẻ em) cho rằng cần thiết phải xây dựng và ban hành Thông tư ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê về tình hình trẻ em và tình hình xâm hại trẻ em.

Theo đó, dự thảo Thông tư gồm 3 Điều. Tại Điều 1 về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng quy định: Hai Bộ chỉ tiêu thống kê gồm: Bộ chỉ tiêu thống kê và nội dung chỉ tiêu thống kê về tình hình trẻ em với 89 chỉ tiêu; Bộ chỉ tiêu thống kê và nội dung chỉ tiêu thống kê về tình hình xâm hại trẻ em với 34 chỉ tiêu.

Về tổ chức thực hiện, dự thảo Thông tư nêu rõ: Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, TAND tối cao, VKSND tối cao và các cơ quan có liên quan căn cứ vào Bộ chỉ tiêu thống kê về tình hình trẻ em và tình hình xâm hại trẻ em có trách nhiệm thu thập, tổng hợp những chỉ tiêu được phân công, cung cấp cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Cục Trẻ em) để tổng hợp.

P.V