Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1765/QĐ-TTg ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước. Quyết định có hiệu lực từ ngày 9/11/2020.

Theo đó, bí mật nhà nước độ Tuyệt mật gồm: Báo cáo, tờ trình, văn bản của Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh về phòng thủ đất nước, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp, tình trạng chiến tranh, tổng động viên, động viên cục bộ nhằm chống chiến tranh xâm lược, bảo vệ Tổ quốc chưa công khai.

Văn bản, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước trong xác định đối tượng đấu tranh, đối sách, quy trình xử lý tình huống nghiệp vụ đối với các đối tượng xâm phạm hoặc đe dọa xâm phạm an ninh quốc gia.

Báo cáo, tờ trình, văn bản của Văn phòng Chủ tịch nước trình xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, biên bản, kết luận họp Hội đồng Quốc phòng và An ninh về phòng thủ đất nước, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp, tình trạng chiến tranh, tổng động viên, động viên cục bộ nhằm chống chiến tranh xâm lược, bảo vệ Tổ quốc chưa công khai

Bí mật nhà nước độ Tối mật gồm: Văn bản, ý kiến của Chủ tịch nước, tờ trình, văn bản của Văn phòng Chủ tịch nước về việc đàm phán, ký, phê chuẩn, gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực của các điều ước quốc tế liên quan đến vấn đề tôn giáo, dân tộc, quyền con người, chiến tranh, hòa bình, chủ quyền quốc gia chưa công khai.

Văn bản, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước về phương hướng hoạt động tình báo, an ninh với các nước, các khu vực và tổ chức quốc tế trong chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Chương trình, kế hoạch chi tiết công tác nước ngoài của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước.

Văn bản, ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước đối với các vụ việc, vụ án xâm phạm an ninh quốc gia; vụ việc, vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm trật tự, an toàn xã hội; vụ việc, vụ án tham nhũng, chức vụ nghiêm trọng; vụ việc, vụ án dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Tờ trình, báo cáo, văn bản của Văn phòng Chủ tịch nước phục vụ Chủ tịch nước họp Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương có nội dung liên quan đến chiến tranh, hòa bình, chủ quyền quốc gia chưa công khai.

Bí mật nhà nước độ Mật bao gồm: Báo cáo nhiệm kỳ của Chủ tịch nước trước khi trình bày trước Quốc hội; bài viết, bài phát biểu, bài phỏng vấn của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước liên quan đến các vấn đề về tôn giáo, dân tộc, quyền con người, chiến tranh, hòa bình, chủ quyền quốc gia chưa công khai.

leftcenterrightdel
Viện trưởng Lê Minh Trí trao quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Quang Dũng giữ chức vụ Phó Viện trưởng VKSND tối cao. 

Tờ trình, báo cáo của Chủ tịch nước trước Quốc hội giải trình những nội dung còn có ý kiến khác nhau về nhân sự bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao chưa công khai.

Tờ trình, báo cáo của Văn phòng Chủ tịch nước giải trình những nội dung còn có ý kiến khác nhau về nhân sự trình Chủ tịch nước quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cử, triệu hồi Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam chưa công khai.

Chương trình, kế hoạch chi tiết công tác trong nước của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước.

Văn bản, ý kiến của Chủ tịch nước, văn bản, tài liệu của Văn phòng Chủ tịch nước về việc xét đơn xin ân giảm án tử hình, đặc xá trong trường hợp đặc biệt đối với các trường hợp xâm phạm an ninh quốc gia, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng chưa công khai.

Tờ trình, báo cáo của Văn phòng Chủ tịch nước xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước về việc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia hoạt động góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và thế giới chưa công khai.

Ngoài ra, bí mật nhà nước độ Mật còn bao gồm: Tờ trình, báo cáo của Văn phòng Chủ tịch nước trình Chủ tịch nước quyết định về việc tước quốc tịch Việt Nam đối với các đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia chưa công khai; báo cáo, tài liệu của Văn phòng Chủ tịch nước phục vụ Chủ tịch nước họp lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương có nội dung liên quan đến bảo đảm quốc phòng, an ninh, định hướng phát triển kinh tế - xã hội lớn của đất nước; thiết kế kỹ thuật liên quan đến bảo đảm an ninh, an toàn trụ sở cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước.

P.V