Bỗng dưng nhận quyết định thôi việc

 Theo phản ánh ông Tưởng Xuân Thảo, thôn Nam Lãnh, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, vào năm 2015 ông được Hội đồng tuyển dụng huyện Quảng Trạch xét đặc cách vào viên chức giáo dục, dạy tại Trường Tiểu học số 1 xã Quảng Phú với thời gian làm việc khi được xét tuyển là 49 tháng kể cả thời gian thử việc.

Tuy nhiên, đến ngày 19/3/2018, ông Thảo nhận được Quyết định số: 434/QĐ-UBND của ông Nguyễn Xuân Đạt- Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch, về việc thu hồi và hủy bỏ quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm ngạch viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2014 đối với ông.


 Ông Nguyễn Xuân Đạt, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch. 

Trao đổi với PV ông Thảo cho biết, sau khi nhận quyết định ông đã có cuộc làm việc với thanh tra Sở Nội vụ Quảng Bình và đã trao đổi rõ ràng thời gian công tác của mình rồi sau đó được yêu cầu bổ sung giấy xác nhận để nộp và ông đã thực hiện đầy đủ.

“Ngày 23/1/2018, tôi nhận được thông báo 2 giờ chiều làm việc với thanh tra Sở Nội vụ. Cuộc làm việc tôi cũng trao đổi rõ ràng về thời gian công tác tại trường của mình từ 12/2010 đến 5/2011 là theo hợp đồng thử việc thỏa thuận. Sau đó họ yêu cầu tôi bổ sung giấy xác nhận tôi cũng thực hiện, ngày hôm sau nộp giấy cho họ”. Ông Thảo cho biết.

Tuy nhiên, đến ngày 13/3/2018, ông Thảo lại tiếp tục nhận được thông báo làm việc với phòng Nội vụ huyện Quảng Trạch, tại buổi làm việc phòng Nội vụ thông báo tới ông và 5 giáo viên khác về nội dung buổi làm viêc là để làm tư tưởng cho ông Thảo và 5 giáo viên tới đây phải nghỉ việc. “Không hiểu vì sao lại bị thôi việc, tôi nhận thấy đây là việc làm không đúng và xâm phạm đến quyền lợi của tôi. Trong khi đó, tôi không phải là đối tượng thanh tra nên đã làm đơn khiếu nại gửi Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch”. Ông Thảo bức xúc.

Chậm giải quyết khiếu nại

Tại Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Xuân Đạt, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch, số 33/KL-UBND của UBND tỉnh Quảng Bình ngày 9/1/2019 nêu rõ: Do không đồng tình với Quyết định số: 434/QĐ-UBND của UBND huyện Quảng Trạch, ngày 28/3/2018, ông Tưởng Xuân Thảo gửi đơn khiếu nại lên ông Nguyễn Xuân Đạt- Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch xem xét giải quyết. Tuy nhiên, ông Đạt không xem xét, trả lời cho ông Thảo theo quy định. Do đó, ngày 12/4/2018, ông Thảo tiếp tục gửi đơn lên Huyện ủy Quảng Trạch, lãnh đạo tỉnh và các ban ngành liên quan.


 Kết luận của UBND tỉnh Quảng Bình

Tiếp đến, ngày 1/5/2018 ông Thảo tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến UBND tỉnh Quảng Bình. Nhận đơn khiếu nại của ông Thảo, các cơ quan, ban, ngành đã đã có phiếu chuyển đến Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch để xem xét và trả lời theo quy định của pháp luật.  

Tuy nhiên, đến ngày 23/5 UBND huyện Quảng Trạch có Công văn số 167/UBND-NV về việc trả lời đơn khiếu nại của ông Tưởng Xuân Thảo, nội dung công văn trả lời không nói rõ việc khiếu nại đúng hay sai. Từ đó, ông Thảo không hề nhận thêm văn bản nào của UBND huyện Quảng Trạch về việc khiếu nại.

Gửi đơn khiếu nại lên chủ tịch UBND huyện hơn 90 ngày không được giải quyết, ngày 29/7/2018, ông Tưởng Xuân Thảo đã gửi Đơn tố cáo ông Nguyễn Xuân Đạt- Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch về việc vi phạm Luật khiếu nại tới Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình và các cơ quan liên quan.

Kiểm điểm rút kinh nghiệm Chủ tịch huyện.

Sau quá trình xác minh, làm việc với các bên liên quan UBND tỉnh Quảng Bình đã đưa ra kết luận về việc giải quyết các khiếu nại của ông Tưởng Xuân Thảo.

Nội dung kết luận nêu rõ: Sau khi nhận đơn khiếu nại, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch đã giao phòng Nội vụ xem xét, giải quyết đơn khiếu nại nhiều lần (có bút phê tại đơn khiếu nại của ông Thảo đề ngày 28/3/2018 và các phiếu chuyển của các ban, ngành cấp tỉnh và huyện ủy Quảng Trạch) nhưng Trưởng phòng Nội vụ huyện đã không tham mưu Chủ tịch UBND huyện thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu theo quy trình giải quyết khiếu nại mà chỉ tham mưu Công văn số 176/UBND-NV ngày 23/5/2018 gửi ông Thảo thay cho quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu là thực hiện không đúng quy định tại Khoản 2, Điều 6 và Điều 27, Luật khiếu nại năm 2011.

Như vậy, những vi phạm trên, trách nhiệm trước hết thuộc về Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch với vai trò người đứng đầu; trách nhiệm tham mưu trực tiếp thuộc về Trưởng phòng Nội vụ huyện; Chánh thanh tra huyện chưa chủ động tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch trong việc xử lý, giả quyết khiếu nại theo đúng quy định của luật khiếu nại.

Từ những vi phạm trên, kết luận của UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Trạch tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm với ông Nguyễn Xuân Đạt, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch về những vi phạm khuyết điểm trong việc giải quyết khiếu nại công dân.

Yêu cầu UBND huyện Quảng Trạch tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Hoàng Văn Công, nguyên Trưởng phòng Nội vụ huyện Quảng Trạch và Chánh thanh tra huyện về việc không tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện giải quyết khiếu nại theo quy định.

Đồng thời, thực hiện giải quyết khiếu nại lần đầu với đơn khiếu nại ghi ngày 28/3/2018 và ngày 12/4/2018 của ông Tưởng Xuân Thảo theo đúng quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại.

Nguyễn Hoàng