Ngày 28/8, sau khi có báo cáo của Sở TN&MT, UBND tỉnh Phú Yên đã có văn bản, gửi UBND huyện Đông Hòa, Ban chỉ huy quân sự tỉnh và các ban ngành liên quan.

Văn bản nhấn mạnh, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo việc kiểm tra, ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản, đá chẻ trái phép tại huyện Đông Hòa, trong đó có khu vực danh thắng núi Đá Bia (xã Hòa Xuân Nam); khu vực đất quốc phòng tại thôn Phú Khê, xã Hòa Xuân Đông,...

leftcenterrightdel
Khai thác khoáng sản (đá chẻ) không phép đang đe dọa danh thắng núi Đá Bia, huyện Đông Hòa). 

Trường hợp vẫn còn tình trạng khai thác đá trái phép trên địa bàn xã Hòa Xuân Đông, trong đó có khu vực đất quốc phòng, thì Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, Ban chỉ huy quân sự tỉnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

leftcenterrightdel
Lở núi tại danh thắng núi Đá Bia đã xảy ra. 

UBND tỉnh Phú Yên cũng chỉ đạo UBND huyện Đông Hòa kiểm điểm trách nhiệm Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân Đông, trong việc để xảy ra tình trạng khai thác đất, đá chẻ không phép trên địa bàn, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trong tháng 9.

Mặt khác yêu cầu UBND xã Hòa Xuân Đông tăng cường công tác quản lý, có biện pháp bảo vệ và chấm dứt tình trạng khai thác khoáng sản không phép trên địa bàn.

Nam Trung