Sai phạm trong thực hiện chế độ, chính sách

Theo đó, UBND huyện Cao Phong đã quyết định thành viên tham gia Hội đồng tuyển dụng chưa đảm bảo, Ban giám sát thi tuyển chưa đủ số người theo quy định. Việc kỷ luật 01 cán bộ chưa đầy đủ trình tự theo quy định. Ban hành quyết định điều động, biệt phái viên chức không có thời hạn dẫn đến viên chức làm việc quá thời gian biệt phái theo quy định. Trách nhiệm thuộc về Phòng Nội vụ trong công tác tham mưu.

Trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, UBND huyện giao nguồn kinh phí dự phòng cho một số đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ chi chưa đúng quy định. Như tại UBND xã Bắc Phong: Chi sai chế độ phụ cấp công tác dân quân tự vệ, thu tiền cho thuê đất công ích nhưng không đủ chứng từ theo quy định, tổng cộng sai phạm số tiền 20.191.000 đồng, yêu cầu thu hồi nộp ngân sách nhà nước.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cao Phong: Chưa nộp các chế độ về bảo hiểm cho người lao động đến tháng 9/2017. UBND các xã: Bắc Phong, Bình Thanh, Thung Nai, Yên Lập chưa triển khai chi trả chế độ cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; công chức tư pháp làm công việc kiểm soát thủ tục hành chính. 

Về  quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, qua thanh tra đã phát hiện số tiền sai phạm là: 353.793.000 đồng. Trong đó: Chi phí xây lắp do thi công thiếu khối lượng đã nghiệm thu: 197.790.000 đồng; Chi phí kiến thiết cơ bản khác 43.902.000 đồng; Chi phí xây lắp yêu cầu thi công lại, thi công bổ sung theo đúng thiết kế 112.101.000 đồng. Các tồn tại nêu trên, trách nhiệm chính thuộc về chủ đầu tư, ban quản lý dự án, giám sát kỹ thuật của đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và ban giám sát cộng đồng trong quá trình thiết kế, giám sát thi công công trình và nghiệm thu còn thiếu sót. 

leftcenterrightdel
Trụ sở UBND huyện Cao Phong. 

Công tác tham mưu không kịp thời

Trong thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn, đơn vị còn để xảy ra một số tồn tại, khuyết điểm: Phòng Tài nguyên và Môi trường: Chưa tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND; chưa xem xét, giải quyết kịp thời 04 đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; Chưa có giải pháp để tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các xã quản lý đất công ích, từ đó dẫn đến một số xã buông lỏng quản lý, để nhân dân sử dụng sai mục đích, không ký hợp đồng thuê đất, không thu tiền thuê đất đầy đủ và kịp thời. 

Phòng Kinh tế hạ tầng: Chưa tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện xử lý vi phạm hành chính theo quy định đối với 02 công trình. Phòng Văn hóa và Thông tin chưa tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện xử lý chủ cơ sở kinh doanh vi phạm theo quy định.  Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu cấp, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho nhiều hộ còn chậm thời gian theo quy định… 

Vi phạm trong việc cho thuê đất 

Đối với UBND các xã: Bình Thanh, Thung Nai, Bắc Phong cho thuê đất, song không thực hiện theo hình thức đấu giá là không đúng theo quy định tại Khoản 3, Điều 132 Luật Đất đai năm 2013. Trong nhiều năm, UBND xã Bắc Phong đã buông lỏng quản lý đất công ích của xã như: Không ký hợp đồng cho thuê đất đối với các hộ dân, không thu đầy đủ và kịp thời tiền thuê đất, tính đến tháng 12/2017 còn nhiều hộ gia đình chưa nộp tiền thuê đất từ nhiều năm trước, để các hộ sử dụng sai mục đích diện tích đất công ích của xã nhưng không có biện pháp ngăn chặn. Tháng 9/2018, UBND xã Bắc Phong đã kiểm tra, rà soát cho thấy, có 101 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng diện tích 155.000m2, tăng 95.674m2 so với số liệu UBND xã đang báo cáo (59.326m2).  

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra nhà nước tỉnh Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Cao Phong: Chỉ đạo tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với các tập thể và các cá nhân có các sai phạm, tồn tại đã nêu ở trên, có báo cáo kết quả thực hiện gửi về Thanh tra tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

Khắc phục các sai phạm tồn tại, chỉ đạo Thanh tra huyện thực hiện cuộc thanh tra về quản lý, sử dụng đất công ích do UBND cấp xã quản lý trên địa bàn toàn huyện trong năm 2019, chấn chỉnh tình trạng cấp xã buông lỏng quản đất như hiện nay… 

Xuân Hưng