Thanh tra TP HCM có thông báo kết luận về việc thanh tra quản lý, thực hiện các dự án trên địa bàn quận Tân Phú do Ban Quản lý dự án quận Tân Phú làm chủ đầu tư...

leftcenterrightdel
 Bản đồ quận Tân Phú. (Ảnh: HMC)

Theo cơ quan thanh tra, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực quận Tân Phú (Ban Quản lý dự án quận Tân Phú) đã để xảy ra một số thiếu sót, tồn tại.

Cụ thể, Ban Quản lý quận Tân Phú đã thực hiện 17/135 dự án chậm tiến độ, chủ yếu do nguyên nhân vướng mắc trong xử lý hạ tầng kỹ thuật, giải phóng mặt bằng, điều chỉnh thay đổi thiết kế, đồng thời việc thực hiện giãn cách xã hội do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 cũng ảnh hưởng tiến độ thực hiện dự án.

Có 48/135 dự án không có văn bản thỏa thuận về thời điểm nghiệm thu, trình tự và nội dung nghiệm thu đối với các nhà thầu có liên quan dẫn đến chậm lập thủ tục nghiệm thu; 10/135 dự án chậm quyết toán, nguyên nhân do vướng mắc về thẩm quyền thực hiện thẩm tra, phê duyệt quyết toán, vướng mắc trong xử lý hạ tầng kỹ thuật, chờ thi công giai đoạn tiếp theo và do dự án đang thực hiện kiểm toán độc lập, đồng thời việc thực hiện giãn cách xã hội do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 cũng có ảnh hưởng đến tiến độ.

Đối với 6 dự án được kiểm tra, thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh không bảo đảm quy định; Thanh, quyết toán chi phí “tháo dỡ lớp vữa trát tường, cột” nhưng thực tế thi công “cạo bỏ lớp matit, sơn nước tường, cột ngoài”, thực hiện chưa đúng hồ sơ dự toán thiết kế được duyệt; Đơn vị thi công không mua bảo hiểm đối với bên thứ 3, bản vẽ hoàn công lập không đảm bảo quy định;

Đơn vị thi công không báo cáo đầy đủ cho chủ đầu tư về các phần công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường tại công trình, không thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn cho người lao động, thiết bị, phương tiện thi công và công trình trước khi thi công xây dựng; Thanh quyết toán việc “Đào móng, vận chuyển đất, chi phí xây dựng nhà tạm” cao hơn so với khối lượng thực hiện (dự án xây dựng Trung tâm y tế dự phòng)…

Trong việc quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động, đơn vị hạch toán tạm thu kinh phí quản lý dự án đối với số tiền hơn 1 tỉ đồng là thực hiện chưa đúng quy định, dẫn đến việc phản ánh kết quả hoạt động tài chính chưa đúng theo quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Việc tính chi phí quản lý dự án cũng thực hiện chưa đúng theo quy định. Chi kinh phí cho hoạt động chung của Trung tâm hành chính quận Tân Phú không thể hiện trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Ban Quản lý quận Tân Phú.

Ngoài ra, Ban Quản lý quận Tân Phú chậm tổ chức thực hiện đấu thầu gói thầu quét dọn, thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; thu gom và vệ sinh 40 thùng rác 2 ngăn công cộng (lần 5) theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu dẫn đến UBND quận Tân Phú và Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị thành phố phải ký 2 phụ lục hợp đồng gia hạn từ ngày 1/4/2021 đến ngày 30/9/2021.

Từ những thiếu sót trên, Thanh tra TP HCM kiến nghị và được Chủ tịch UBND TP HCM kết luận chỉ đạo giao Chủ tịch UBND quận Tân Phú chỉ đạo Giám đốc Ban Quản lý quận Tân Phú kiểm tra, rà soát và chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các hoạt động tại đơn vị. Hạch toán bổ sung nguồn thu kinh phí quản lý dự án số tiền hơn 1 tỉ đồng theo đúng quy định.

Kiểm tra, rà soát và chấm dứt việc lập kinh phí quản lý dự án có tính thêm chi phí giám sát và đánh giá đầu tư; buộc thu hồi, nộp ngân sách nhà nước tổng số tiền hơn 87,33 triệu đồng.

Ban Quản lý quận Tân phú cần khẩn trương làm việc với các đơn vị để lập thủ tục xác nhận hoàn thành việc bảo hành công trình và chi phí tiền bảo hành, kiểm tra, rà soát, xin ý kiến UBND quận Tân Phú để có biện pháp xử lý theo đúng quy định; kiểm điểm, xác định trách nhiệm của cá nhân, tổ chức để xảy ra hạn chế, thiếu sót đã nêu tại phần kết luận để có biện pháp xử lý theo thẩm quyền và đúng quy định…/.

Đại Lánh